Näringslivsklimatet i kommunen ska vara bland de 25 procent bästa i landet

  • Deltagande i program med aktiviteter utifrån ”Förenkla helt enkelt”, bildat ett näringslivsråd, träffar med nyetablerade företag i kommunen.
    Ansvarig: kommunstyrelsens förvaltning

  • Deltagande i program med aktiviteter utifrån ”Förenkla helt enkelt”.
    Ansvarig: miljökontoret

Kontakt

Biträdande kommundirektör

Carina Brofeldt
Telefon: 0142-851 56

carina.brofeldt@mjolby.