Medborgarnas hälsa ska förbättras

  • Uppföljning av handlingsplan utifrån alkohol- narkotika- doping- och tobaksstrategin, ta fram förslag på arbetssätt kopplat till Östgötakommissionen för folkhälsa, revidering av kostpolicy.
    Ansvarig: kommunstyrelsens förvaltning

  • Delta i samordnad tillsyn för en effektiv och samordnad alkohol- och tobakstillsyn enligt handlingsplan för alkohol- narkotika- doping- och tobaksfrågor.
    Ansvarig: miljökontoret

  • Bedriva kontroll av gym för att minska rekryteringen till dopingmissbruk enligt handlingsplan för alkohol- narkotika- doping- och tobaksfrågor.
    Ansvarig: miljökontoret

Kontakt

Biträdande kommundirektör

Carina Brofeldt
Telefon: 0142-851 56

carina.brofeldt@mjolby.