Mjölby kommuns arbetsplatser ska kännetecknas av engagerade medarbetare

Revidering av styrdokument, utbildning om samverkansavtal, kompetensförsörjningsstrategi, ledarutvecklingsprogram, strategier för minskad sjukfrånvaro.
Ansvarig: kommunstyrelsens förvaltning

Kontakt

Biträdande kommundirektör

Carina Brofeldt
Telefon: 0142-851 56

carina.brofeldt@mjolby.