Mjölby kommun ska arbeta med grön omställning och ta ansvar för en hållbar framtid

 • Kvävereningsarbete med att minska kväveutsläppen pågår.
  Ansvarig: service- och teknikförvaltningen

 • Ta fram förslag för arbetssätt med giftfri miljö, översyn och anpassning av nyttjande och alternativa drivmedel av kommunens fordonspark, revidera riktlinjer för möten och resor.
  Ansvarig: kommunstyrelsens förvaltning

 • Arbeta aktivt med åtgärdsdelen av Naturvårdsprogrammet.
  Ansvarig: miljökontoret

 • Inventera och ställa krav på enskilda avlopp.
  Ansvarig: miljökontoret

 • Delta i regionalt projekt ”Kemikalier i förskolor”.
  Ansvarig: miljökontoret

Kontakt

Biträdande kommundirektör

Carina Brofeldt
Telefon: 0142-851 56

carina.brofeldt@mjolby.