Kommunmål: Utbildningsnivån ska höjas

  • Utredning av de 15 timmarna per vecka i förskolan pågår på utbildningsförvaltningen. Förändring så att en mera flexibel utläggning av tiden införs under våren 2015.
    Ansvarig: utbildningsförvaltningen.

  • Arbete och utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet.
    Ny struktur för det systematiska kvalitetsarbetet är framtagen och implementeras nu.
    Ansvarig: utbildningsförvaltningen.

Kontakt

Biträdande kommundirektör

Carina Brofeldt
Telefon: 0142-851 56

carina.brofeldt@mjolby.