Kommunmål: Näringslivsklimatet ska vara bland de 25 procent bästa kommunerna i landet

  • Samordning av åtgärder för att förbättra myndighetsutövningen mot företag.
    Planering pågår tillsammans med berörda förvaltningar.  
    Ansvarig: kommunstyrelsens förvaltning.

Kontakt

Biträdande kommundirektör

Carina Brofeldt
Telefon: 0142-851 56

carina.brofeldt@mjolby.