Kommunmål: Medborgarnas nöjdhet med kommunens verksamheter ska öka

 • Arbetet med värdegrund som drivs i processform på förvaltningen och fokus på ständiga förbättringar syftar till att ge snabbare och ännu bättre service av förvaltningen.
  Ett konkret exempel på en förbättring är införandet av Bygglov 24+. På plansidan har verksamheten ändrat arbetssätt så att alla planarkitekter hjälpas åt utifrån prioriteringslistan. Telefontiderna har tagits bort istället har kontoret full tillgänglighet dagtid både per telefon och besök.
  Ansvarig: byggnadskontoret.

 • Optimerar körturerna för sopbilar och dialog med kunder när det gäller framkomligheten för tömning av slambrunnar.
  Det pågår kontinuerligt ett arbete kring detta. Information och dialog förs hela tiden med kunder och entreprenörer.
  Ansvarig: service- och teknikförvaltningen.

 • Förslag till gemensam plattform för e-tjänster i Östergötland, inte beslutat ännu.
  Ny lagstiftning på väg som möjliggör för kommuner att samverka kring dessa frågor. Ärendet återupptas i kommunchefsgrupp under våren 2015.
  Ansvarig: kommunstyrelsens förvaltning.

Kontakt

Biträdande kommundirektör

Carina Brofeldt
Telefon: 0142-851 56

carina.brofeldt@mjolby.