Kommunmål: Medborgarnas möjligheter till inflytande på kommunens verksamheter och beslut ska öka

  • Införande av digital synpunktshantering.
    Det digitala systemet infördes oktober 2014. Under år 2015 kommer processen att internkontrolleras. Likaså planeras en marknadsföringskampanj.
    Ansvarig: alla förvaltningar.

  • Projekt E-verkstäder. 
    Projektet är avslutat och erfarenheterna är dokumenterade. Genom kommunala tvärgrupper och aktiviteter har Mjölby kommun och Kalmar kommun praktiskt prövat idén om e-serviceverkstäder och vilka processer som måste drivas för att den ska kunna bli verklighet.
    Ansvarig: kommunstyrelsens förvaltning.

Kontakt

Biträdande kommundirektör

Carina Brofeldt
Telefon: 0142-851 56

carina.brofeldt@mjolby.