Till innehållet
Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Fontän i vattenmiljö kring bro

KOMMUN & POLITIK

Kommunmål: Medborgarnas hälsa och levnadsvanor ska förbättras

  • Genomförande enligt handlingsplan för ANDT (Alkohol, Narkotika, Doping, Tobak)-strategin. En handlingsplan har tagits fram där berörda förvaltningar har fått ange på vilka sätt de kommer bidra med åtgärder enligt strategin.
    Ansvariga: berörda förvaltningar.

Kontakt

Biträdande kommundirektör

Carina Brofeldt
Telefon: 0142-851 56

carina.brofeldt@mjolby.