Kommunmål: Energianvändningen och förbrukningen av icke förnybar energi ska minska

 • Beslut om matavfallsinsamling (Gröna Påsen) är tagna och planering pågår.
  Gröna Påsen är införd. Arbete pågår med att införa en så kallad grön linje som innebär att kommunala och privata verksamheter, med  livsmedes-l eller mathantering, erbjuds insamling som går direkt till Tekniska verken.
  Ansvarig: service- och teknikförvaltningen, miljökontoret.

 • Ett nära samarbete mellan service- och teknikförvaltningen och miljökontoret pågår när det gäller tömning av slam från enskilda avlopp. En ny rutin har tagits fram vid ansökningar om enskilda avlopp där miljökontoret vid behov remitterar ansökan till service- och teknikförvaltningen för kompletterande bedömning.
  Ansvarig: miljökontoret.

 • Åtgärder för att underlätta hantering av ris- och trädgårdsavfall på återvinningscentralen. En ny tipp-plats som ska vara öppen dygnet runt har byggts på Hulje mellanlager.
  Sedan september 2014 är Tipp-platsen på Hulje mellanlager igång. En ny ristipp har öppnats i Väderstad.
  Ansvarig: service- och teknikförvaltningen.

Kontakt

Biträdande kommundirektör

Carina Brofeldt
Telefon: 0142-851 56

carina.brofeldt@mjolby.