Kommunmål: Andelen sysselsatta i arbetsför ålder ska öka och försörjningsstödskostnaderna ska minska 

  • Införande av framtidsjobb (inkluderar satsningen från bidrag till arbete).
    Totalt antal deltagare i  framtidsjobb är 30 personer, varav 14 kommer från bidrag till arbete.
    Ansvarig: kommunstyrelsens förvaltning.

Kontakt

Biträdande kommundirektör

Carina Brofeldt
Telefon: 0142-851 56

carina.brofeldt@mjolby.