Medborgarundersökningar

Vartannat år gör Statistiska centralbyrån (SCB) en medborgarundersökning åt Mjölby kommun. Resultaten blir en viktig del av kommunens planerings- och utvecklingsarbete.

Medborgarundersökning 2021

Resultatet från Medborgarundersökningen 2021 visar att 96 procent av invånarna är nöjda med Mjölby kommun som en plats att bo och leva på och 90 procent också nöjda med hur kommunen sköter sina verksamheter.

Endast 25 procent anser att man har möjligheter till insyn och inflytande över kommunala beslut och verksamheter medan drygt 70 procent av medborgarna kan rekommendera andra att flytta till Mjölby kommun. Inom de flesta områden är kommunens resultat bättre än de övriga 160 kommunerna som har deltagit i undersökningen.

Under hösten har SCB, Statistiska centralbyrån, på uppdrag av Mjölby kommun genomfört en medborgarundersökning som 493 personer i åldrarna 18 och uppåt valde att besvara. Invånarna har fått tycka till om sin kommun och dess verksamheter. Det har handlat om frågor allt från skola och omsorg till friluftsliv, kommunikationer och tryggheten i samhället. Förra gången som undersökningen genomfördes var 2019. Sedan dess är enkäten omgjord och det går därför inte att jämföra årets resultat mot tidigare år. Däremot går det bra att jämföra med de andra deltagande kommunerna.

Även om resultatet visar att många invånare är nöjda med kommunens service finns det områden där vi kan bli ännu bättre. Nu ska respektive verksamhet ta del av medborgarundersökningens resultat och använda det i sitt fortsatta förbättringsarbete tillsammans med resultaten från andra kundundersökningar som kommunen genomför.

2021 var det 493 personer i åldrarna 18 och uppåt som valde att besvara enkäten.

Medborgarundersökning 2021 Pdf, 414 kB.

Kontakt

Biträdande kommundirektör

Carina Brofeldt
Telefon: 010-234 51 56

carina.brofeldt@mjolby.

Senast publicerad