Medborgarundersökningar

Vartannat år gör Statistiska centralbyrån (SCB) en medborgarundersökning åt Mjölby kommun. Resultaten blir sedan blir en del av kommunens planerings- och utvecklingsarbete.

2019 var det 540 personer i åldrarna 18-84 som valde att besvara enkäten. 2019 fanns det inte möjlighet att lämna egna synpunkter.

Medborgarundersökning 2019 Pdf, 529 kB, öppnas i nytt fönster.

2017 var det 528 personer i åldrarna 18-84 som valde att besvara enkäten. Av dessa valde 125 medborgare att lämna sina synpunkter.

Medborgarundersökning 2017 Pdf, 846 kB, öppnas i nytt fönster.

Kommunen bra plats att bo på

Undersökningarna visar att medborgarna är nöjda med kommunen som en plats att leva och bo på. I jämförelse med de 131 kommuner som deltog i undersökningen under 2017 får Mjölby kommun ett högre betyg när det gäller arbetsmöjligheter, utbildningsmöjligheter, bostäder, kommunikationer och kommersiellt utbud. I jämförelse med de andra kommunerna i undersökningen kan fler medborgare i Mjölby kommun rekommendera vänner och bekanta att flytta till kommunen.

Medborgarna ger högre betyg än genomsnittet till förskolan, grundskolan, gymnasieskolan, stöd för utsatta personer, gång- och cykelvägar, gator och vägar, idrotts- och motionsanläggningar, miljöarbete, renhållning och sophämtning och vatten och avlopp.

Möjligheterna till inflytande på kommunala verksamheter och beslut uppfattas som goda. Jämfört med genomsnittsresultatet får Mjölby kommun högre betyg när det gäller information, påverkan och förtroende.

Kontakt

Biträdande kommundirektör

Carina Brofeldt
Telefon: 010-234 51 56

carina.brofeldt@mjolby.