Öppen data, jämför oss med andra kommuner

Information tillgänglig för vidareutnyttjande

Öppna data avser digital information som är fritt tillgänglig för vidareutnyttjande. En ökad tillgänglighet till och användning av den information som finns i kommunen kan främja delaktighet, demokrati och tillväxt.

Länkad data med nyckeltal från Kolada

Kommun- och regiondatabasen Kolada Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. innehåller jämförbara nyckeltal om alla Sveriges kommuner och regioner. Dessa nyckeltal bygger på data från ett stort antal myndigheter och organisationer, till exemepel Statistiska centralbyrån, Sveriges kommuner och regioner, Valmyndigheten, Bolagsverket, Skolverket, Socialstyrelsen och Brottsförebyggande rådet, och täcker allt från demografi till hur mycket olika tjänster kostar.

På denna sida har vi samlat ett de nyckeltal som finns om Mjölby kommun i Kolada för att ge exempel på vilken typ av öppna data som finns tillgängligt. Under vissa tabeller saknas det data på grund av att kommunen inte har rapporterat in uppgifter.

För varje nyckeltal visas dels en graf över hur det har utvecklats under de år som Kolada har data för, dels en beskrivning av nyckeltalet och det API-anrop som används för att hämta data från Kolada.

Vill du se exakt vilka värden som gäller från år till år så håll musen över prickarna på grafen. På kolada.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns det färdiga funktioner för att jämföra data med andra kommuner.

Kontakt

Verksamhetsstrateg

Ann-Christine Svensson

Telefon: 010-234 59 41
ann-christine.svensson@mjolby.se

 

Senast publicerad