Kvalitetsdeklarationer

En kvalitetsdeklaration är ett "kvitto" där brukare, politiker och tjänstepersoner skriftligen blir överens om vad som gäller för en kommunal tjänst. Kvalitetsdeklarationer visar vad du som kund kan förvänta dig av kommunens tjänster.

Kontakt

Biträdande kommundirektör

Carina Brofeldt
Telefon: 010-234 51 56

carina.brofeldt@mjolby.

Senast publicerad