Till innehållet
Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
En kvinna arbetar förnöjt i sin trädgård

BYGGA, BO & MILJÖ

Ombyggnation av det biologiska reningsteget

Mjölkulla reningsverk

Under vecka 13 och 14 kommer pålning att ske vid Mjölkulla reningsverk i Mjölby. Pålning innebär buller och vi ber er ha överseende med de eventuella störningar som det kan ge upphov till.

För att minska antalet dagar med pålningsarbetet kan arbetsdagarna komma att förlängas utöver normal arbetstid, klockan 6.30-19.30.

 

Arbetet med att bygga om det biologiska reningssteget fortgår enligt plan. Det renade vattnet som släpps ut från reningsverket håller även fortsatt bra kvalitet, i enlighet med gällande tillstånd.