Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Ombyggnation av det biologiska reningsteget

Under vecka 13 och 14 kommer pålning att ske vid Mjölkulla reningsverk i Mjölby. Pålning innebär buller och vi ber er ha överseende med de eventuella störningar som det kan ge upphov till.

För att minska antalet dagar med pålningsarbetet kan arbetsdagarna komma att förlängas utöver normal arbetstid, klockan 6.30-19.30.

Arbetet med att bygga om det biologiska reningssteget fortgår enligt plan. Det renade vattnet som släpps ut från reningsverket håller även fortsatt bra kvalitet, i enlighet med gällande tillstånd.

Mjölkulla reningsverk

Publicerad 15 mars 2019