Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Ännu tryggare i Mjölby kommun

Varje år publicerar Sveriges kommuner och landsting (SKL) öppna jämförelser för trygghet och säkerhet. I rapporten redogörs för vilka kommuner som förefaller vara trygga och säkra, hur utvecklingen sett ut över tid och vilken betydelse lokala förhållanden har för resultatet. Mjölby kommun placerar sig på plats 34 av Sveriges 290 kommuner, vilket innebär en förbättring med 25 placeringar sedan 2017.

Mjölby kommun har genom sitt kommunmål om en tryggare och säkrare kommun under flera år arbetat aktivt med utveckling av trygghets- och säkerhetsfrågor. Öppna jämförelser visar tydligt den positiva utvecklingen inom området, sedan 2010 har kommunen stadigt klättrat på rankningen. Bäst resultat visar kommunen när det gäller antalet utvecklade bränder i byggnader och antalet sjukhusvårdade personer till följd av olyckor och anmäld skadegörelse.

Snabba responstider

- Rapporten visar också att vi har mycket bra responstider för både ambulans och räddningstjänst, säger räddningschef Johan Forsgren. De första resurserna är mycket snabbt på plats vid ett larm till 112. Vi jobbar ständigt för att bli bättre och även mycket med utbildning och information riktat till både allmänhet och företag. Det är väldigt glädjande att vi har ett så lågt antal utvecklade bränder, det är sannolikt delvis ett resultat av vårt förebyggande arbete.

Grannsamverkan och riskinveteringar

Kommunen arbetar också för att minska stölder genom att stötta initiativ till grannsamverkan, övervakning och väktartjänst. I kommunenens egna verksamheter har man bland annat gjort riskinventeringar och påminnelser om rutiner för att minska inbrottsrisken skickas ut inför längre ledigheter. Kommunen har även en överenskommelse, i form av ett så kallat medborgarlöfte, med polisen. Under 2019 riktar sig löftet bland annat mot resecentrum i Mjölby där polisnärvaron ska öka.


- Det är verkligen roligt att vårt arbete går framåt, säker Birgitta Gunnarsson som är ordförande i trygghets- och säkerhetsutskottet. Men, den upplevda tryggheten hos invånarna stämmer inte alltid överens med den faktiska säkerheten i kommunen. Därför måste vi fortsätta arbetet med att möta människor utifrån deras upplevda känslor, oavsett hur den faktiska tryggheten ser ut. Det gör vi bland annat genom trygghetsvandringar, både till fots och genom digitala medborgardialoger. 2018 trygghetsvandrade vi i Skänninge och Mantorp, 2019 fortsätter vi med Mjölby tätort. Det är ett absolut mål att alla som bor i kommunen ska kunna känna sig trygga och säkra.

Har du frågor är du välkommen att kontakta Birgitta Gunnarsson.

Telefon: 0142-850 77

birgitta.gunnarsson@mjolby.se

Uppgifterna i rapporten bygger på nationell statistik från Socialstyrelsen (SoS), Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Statistiska Centralbyrån (SCB).

Publicerad 7 mars 2019