Till innehållet
Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Fontän i vattenmiljö kring bro

KOMMUN & POLITIK

Enkät om mål och resultatdagen 2019

Hur värderar du innehållet... ( 1 mycket lågt betyg och 5 är mycket högt betyg )
Grade
Bestäm en gradering för varje delfråga
  1 2 3 4 5
Innehållet på förmiddagen

Innehållet på eftermiddagen

I förhållande till nyttan av ditt uppdrag

Allmänna uppfattningen av dagenJag är...
Jag är...