Enkät om mål och resultatdagen 2019

Hur värderar du innehållet... ( 1 mycket lågt betyg och 5 är mycket högt betyg )
$field.shortDescription
Bestäm en gradering för varje delfråga
  1 2 3 4 5
Innehållet på förmiddagen

Innehållet på eftermiddagen

I förhållande till nyttan av ditt uppdrag

Allmänna uppfattningen av dagenJag är...
Jag är...