Till innehållet
Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Ett antal dagstidningar i ett tidningsställ.

Nyheter

Vi blir fler och fler och fler...

Enligt färska siffror från Statistiska centralbyrån har antalet invånare I Mjölby kommun ökat med 354 personer under 2018. Det är den största ökningen de senaste 45 åren. Vid årsskiftet var vi 27 373 invånare i kommunen.

En baby som kikar upp över en kant.

Ökningen kan till största del förklaras med ett positivt flyttnetto. 2018 flyttade det in 337 personer fler än vad det flyttade ut från kommunen. 1 604 flyttade in och 1 267 flyttade ut.

 

I Mjölby kommun har vi ett positivt inrikes flyttnetto. Inom länet var det 174 personer fler som flyttade till Mjölby kommun än vad det var som flyttade från Mjölby till andra kommuner i länet. Det var också 73 personer fler som invandrade till Mjölby kommun än vad det var som utvandrade.


Efter två år av födelseunderskott, det vill säga att det dött fler än det fötts, har vi åter ett överskott. 2018 var födelseöverskottet 12 personer. Det föddes 280 barn och det dog 268 personer.


Sett till hela Östergötlands län ökande befolkningen med 4 087 personer och vid årsskiftet var vi 461 583 invånare i länet. Av länets totalt 13 kommuner redovisar alla utom tre en befolkningsökning, men endast fem kommuner uppvisar ett födelseöverskott, det vill säga fler födda än döda.


Efter Linköping och Norrköping var Mjölby den kommun i länet som ökade mest i länet.

 

Har du frågor är du välkommen att kontakta verksamhetscontroller Anki Svensson
Telefon: 0142-859 41

ann-christine.svensson@mjolby.se