Till innehållet
Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Fontän i vattenmiljö kring bro

KOMMUN & POLITIK

Handlingar till kommunstyrelsen 27 februari

En ordförandeklubba.

Kommunstyrelsen sammanträder onsdag 27 februari. Mötet är inte öppet för allmänheten, men du kan läsa vissa av handlingarna här. Kommunstyrelsen är kommunens verkställande ledning och sammanträder två gånger i månaden. De nio ordinarie ledamöterna i kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige.

Ungefär en vecka efter mötet läggs det justerade protokoll ut.

Kommunstyrelsens protokoll

Handlingarna kan vara svåra att läsa om du till exempel är synskadad. Om du har problem med formaten nedan, hör av dig till kommunikatör så försöker vi ordna ett läsbart format.

Kommunikatör, Mia Högberg
Telefon: 0142-850 09
mia.hogberg@mjolby.se

Kallelse och dagordning

KallelsePDF

1. Val av justerarare

2. Fastställande av föredragningslista

3. Rapportering av genomförda åtgärder i Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 2018PDF

4. Redovisning av verksamhetsberättelser 2018 för KSFPDF

5. Redovisning av verksamhetsplan 2018 för KSFPDF

6. Redovisning av internkontroll 2018 för KSFPDF

7. Budgetuppföljning 2018-12-31 - till KFPDF

8. Depot Mantorp

9. Detaljplan - för del av Viby-Olofstorp 4:4 (Östra Olofstorp) i Mantorp - antagande till KFPDF

10. Inköp av mark Hulje skjutbana, Hujle 8:24 m.fl - till KF

11.  Ägardirektiv MSE 2019 - till KF

12. Central byggnadskommitté - uppdrag

13. Uppdragsbeskrivning och arbetsformer för kommunstyrelsens trygghets- och säkerhetsutskott - revidering

14. Val av ersättare i Rådet för Delaktighet, RFD

15. Anmälan av protokoll från arbetsutskottet

16. Anmälan av protokoll från överförmyndarnämnden

17. Anmälan av delegationsbeslut

18. Meddelande/skrivelser

19. Övriga frågor