Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Nu bygger vi om det biologiska reningssteget vid Mjölkulla

I slutet av februari påbörjas den första etappen av ombyggnationen av det biologiska reningsteget vid Mjölkulla reningsverk i Mjölby. Inför ombygget ska de bassängdelar som ska byggas om tömmas och rengöras. Arbetet startar fredagen den 15 februari.

Tömning och rengöring kan innebära tillfällig lukt utöver vad som är normalt från reningsverket. Grävning och byggnadsarbeten innebär ökade transporter och tidvis buller, dock koncentrerat till vardagar klockan 7– 17. Vi ber er ha överseende med eventuell olägenhet och kommer att göra vad vi kan för att minimera påverkan.

Reningsprocess kommer att vara intakt under tiden det kompletterande reningssteget byggs. Utsläpp av renat avloppsvatten kommer att uppfylla gällande krav även under byggprocessen.

Information om byggprocessens fortskridande och moment som eventuellt kan påverka kringboende kommer fortlöpande att presenteras under Ombyggnation Mjölkulla.

Vid frågor kontakta va/avfallschef Lars Edenhofer på telefon 0142-859 72

Mjölkulla reningsverk