Beställning av karta

Samtliga kartor är avgiftsbelagda utifrån en fastställd taxa. Uppgifter om taxa finns här.PDF Kartan levereras i form av två exemplar papperskopior samt ett informationsblad. Information om hur vi behandlar dina personuppgifter hittar du här.PDFTyp av karta (Bestäms i samråd med Byggnadskontoret)
Typ av karta (Bestäms i samråd med Byggnadskontoret)
Önskas kartan levereras digitalt? * (obligatorisk)
Önskas kartan levereras digitalt?


Privatperson eller företag?
Privatperson eller företag?


Beställarens uppgifter
Beställarens uppgifter
Leveransadress
Leveransadress