Kritik på teknik

penna, äldre bleckpenna,

Under vecka 6 kommer medborgarundersökningen Kritik på teknik att skickas ut till 1 000 slumpvis utvalda invånare i Mjölby kommun. Det är en återkomande undersökning som används för att mäta hur nöjda våra kommuninvånare är med vissa utvalda ansvarsområden som kommunen har.

Medborgarna som får undersökningen hemskickad till sig kommer få svara på frågor via en hemsida. Det kan till exempel vara frågor som rör trafik, parker och avfallshantering. Företaget som ansvarar för undersökningen heter Indikator och de har fått uppdraget av SKL, Sveriges Kommuner och Landsting.

Har du som fått enkäten frågor om undersökningen kan du kontakta Indikator via e-post info@indikator.org eller via telefon 031-730 31 20