Solceller tips för bostadsrättsföreningar

Funderar din förening på att investera i en solcellsanläggning? Kommunens energi- och klimatrådgivare kan ge dig opartiskt stöd i alla steg.

Sju tips på vägen

 1. Tänk igenom vad Bostadsrättsföreningen
  (BRF) vill ha ut av en solcellsanläggning,
  minskat elinköp, energilagring och laddstolpar. Bjud in ett antal säljare och begär lösningsförslag och offert.
 2. Ställ frågor till säljaren om vilken teknik som
  erbjuds. Val av växelriktare som finns för
  att möta era önskemål samt hur panelmontaget planeras på taket arkitektoniskt.
 3. Det är viktigt att placering av modulerna
  på tak inte hindrar eventuella brandvägar
  (kontakta MSB innan montage), funktionen
  för snörasskydd och hängrännor.
 4. Be om en genomgång av hur en solcellsanläggning fungerar. Hur stor del av den egenproducerade elenergin minskar ert elinköp respektive
  hur stor del kommer att säljas till vald elhandlare. Se över regler om moms. Hur
  förändras fördelningen om solcellsanläggningen kompletteras med elenergilager.
 5. De vanligaste modulerna på marknaden är kiselmoduler som erbjuds i två typer: Flerkristallina (Poly) som enbart kan ges i blå färg. Enkristallina (Mono) som kan
  ges i olika färger där svart är vanligast.
 6. Det finns även solcellslösningar som är byggnadsintegrerade i taket. Lösningar
  som är på frammarsch men som fortfarande har ett högre pris än traditionell
  lösning. I samband med eventuell ombyggnad av taket kan alternativkostnaden
  för ombyggnad och solcellsmontage bli mer konkurrenskraftig.
 7. Vilken lösning erbjuds för att följa produktionen. Vad vill er BRF
  ha ut för information?

Gemensam eller individuell elmätning?

 • Gemensamhetsmätning: Här finns det en huvudmätare (med tillhörande
  elabonnemang) som mäter fastighetens och alla boendes elanvändning.
  Föreningen kan ha egna undermätare som mäter varje lägenhets elanvändning. Underlättar för att ha en solcellsanläggning. Kan matcha
  anläggningen till hela husets elanvändning.
 • Individuell mätning: Här har varje lägenhet ett eget elabonnemang och
  betalar sin egen elräkning. Här är vanligast med en solcellsanläggning för
  enbart fastighetselen (trapphus, tvättstuga). Man kan också ha
  individuella solcellsanläggningar för varje lägenhet. I det fallet kopplas
  den individuella anläggningen in innanför hyresgästens egna mätarsäkring
  med egen växelriktare. Detta ställer krav på kabeldragning och placering av
  växelriktare och att alla hyresgäster har tillgång till likvärdiga takytor med
  liknande förutsättningar för solelsproduktion.
 • Nytt begrepp IKN-nät (Icke Koncessionspliktigt Nät) öppnar för att dra
  ledningar mellan fastigheter för produktion av el.

Kontakta rådgivningen

Energi- och klimatrådgivare

ann-christin.nilsson-cedermo@mjolby.se

Telefon: 010-234 57 58 eller 0706- 09 07 00

Senast publicerad