Solceller för företag

Kommunens energi- och klimatrådgivare kan ge dig opartiskt stöd i alla steg.

Solceller på ett fält.

Sju tips på vägen

  1. Tänk igenom vad ditt företag vill ha ut av en solcellsanläggning. Ska företaget minska sina elinköp? Eller ska företaget kunna lagra energi? Begär lösningsförslag och offert från ett antal säljare.

  2. Ställ frågor till säljaren, till exempel om hur taket passar för solelsproduktion och om hur modulerna kan integreras med taket eller i miljön.

  3. Det är viktigt att moduler på tak inte hindrar eventuellt släcknings-
    arbete, funktionen för snörasskydd och hängrännor. (Kontakta Myndigheten för samhällsskydd och beredskap innan montage).

  4. Be om en genomgång av hur solcellsanläggningen fungerar. Hur mycket kommer du att minska ditt elinköp och hur mycket kommer du att sälja till elhandlaren? Hur förändras fördelningen om du kompletterar solcellsanläggningen med elenergilager.

  5. De vanligaste modulerna på marknaden är kiselmoduler som erbjuds i två typer: Flerkristallina (Poly) som enbart kan fås i blå färg och Enkristallina (Mono) som kan fås i olika färger där svart är vanligast.

  6. Det finns även solceller som är integrerade i tak. Om du ska bygga om taket, kan du jämföra om kostnaden för ombyggnad och solcellsmontage blir mer konkurrenskraftig.

  7. Fråga säljaren vilken lösning som erbjuds för att följa elproduktionen från din solcellsanläggning. Vilken information vill ditt företag följa?

Anläggningens storlek påverkar din energiskatt

Huvudregeln är att all användning av elenergi är skattepliktig. För elenergi som säljs från solcellsanläggningen (så kallad överskottsel) till elhandlare så övergår skatteplikten till elhandlarens slutkunder.

Mer information om skattereduktion, avdrag för moms, investeringsstöd, skatteregler för jordbruk, försäkringar med mera, finns hos kommunens energi- och klimatrådgivare.

Kontakta rådgivningen

Energi- och klimatrådgivare

ann-christin.nilsson-cedermo@mjolby.se

Telefon: 010-234 57 58 eller 0706- 09 07 00

Senast publicerad