Energi- och klimatcoach

Illustration som symboliserar energi- och klimatcoacher.

Har ditt företag en energianvändning under 300 000 kilowattimmar? Då kan du få hjälp via projektet coacher för energi och klimat. Coacher finns tillgängliga lokalt i landet och kan hjälpa dig med att effektivisera ditt företags energianvändning. Välkommen att kontakta din lokala coach!

Just nu erbjuder kommunen ett kostnadsfritt program för företag som vill sänka sin energiförbrukning. Coacher för energi och klimat är en nationell satsning som kombinerar coahning och erfarenhetsutbyte för att ge företag möjligheter till att energieffektivisera.

Programmet pågår till och med 31 maj 2021 och erbjudandet är riktat till små och medelstora företag med en energianvändning under 300 000 kilowattimmar per år.

Genom att delta i coachningsprogrammet får ditt företag hjälp med att sänka energikostnaderna, förbättra lönsamheten och minska sin klimatpåverkan. Ni blir del av en nationell satsning och deltar i nätverk med andra företag för att få inspiration och utbyta erfarenheter.

Kontakta coachen

Energi- och klimatrådgivare

ann-christin.nilsson-cedermo@mjolby.se

Telefon: 010-234 57 58 eller 0706-09 07 00