Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Kommun & politik

Handlingar till kommunstyrelsen 30 januari

En ordförandeklubba.

Kommunstyrelsen sammanträder onsdag 30 januari. Mötet är inte öppet för allmänheten, men du kan läsa vissa av handlingarna här. Kommunstyrelsen är kommunens verkställande ledning och sammanträder två gånger i månaden. De nio ordinarie ledamöterna i kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige.

Ungefär en vecka efter mötet läggs det justerade protokoll ut.

Kommunstyrelsens protokoll

Handlingarna kan vara svåra att läsa om du till exempel är synskadad. Om du har problem med formaten nedan, hör av dig till kommunikatör så försöker vi ordna ett läsbart format.

Kommunikatör, Mia Högberg
Telefon: 0142-850 09
mia.hogberg@mjolby.se

Kallelse och dagordning

KallelsePDF

1. Val av justerarare

2. Fastställande av föredragningslista

3. Information om kommunstyrelsens arbete

4. Drogförebyggande aktivitet i samband med skolavslutningen 2019 och framåtPDF

5. Återkoppling trygghetsvandringarna i MantorpPDF

6. Trygghetsvandring i MjölbyPDF

7. Revisionsrapport Mjölby kommuns kris och katastrofberedskap - svar, till KFPDF

8. Information om krisledningsnämnden

9. FÖP Mantorp - lägesrapport och inriktning av fortsatt arbete

10. Yttrande naturvårdsprogram Ödeshögs kommunPDF

11. Inköp av del av fastigheten Hulje 8:1, till KF

12. Redovisning av ej verkställda beslut i omsorgs- och socialnämnden, till KFPDF

13. Val av firmatecknare för mandatperioden 2019-2022

14. Val av 3 ledamöter och 3 ersättare till personalutskottet

15. Val av 3 ledamöter och 3 ersättare till trygghets- och säkerhetsutskottet

16. Val av 3 ledamöter till integrationsrådet

17. Val av 3 ledamöter till Näringslivsrådet

18. Val av 1 politikerombud till föreningen Sveriges Eko kommuner

19. Val av 1 ledamot till försvarsmaktsrådet

20. Val av 1 ledamot till SERN

21. Val av 1 ledamot till Östsvenska yrkeshögskolan AB

22. Val av 1 ledamot och 1 ersättare till Europakorridoren

23. Val av 1 ledamot och 1 ersättare till Folkhälsorådet

24. Val av 1 ledamot och 1 ersättare till Kommuninvest

25. Val av 1 ledamot och 1 ersättare till SKL Medborgsdialog

26. Val av 1 ledamot till sakområdessamrådet vård och omsorg

27. Val av 1 ledamot till Mjölby hemvärns förtroenderåd

28. Val av 2 ledamöter och 1 ersättare samt 5 ordinarie föreningsrepresentanter och 5 ersättare föreningsrepresentanter till Rådet för delaktighet

29. Val av 1 representant i Svartå-Sommens vattenråd

30. Val av 6 ledamöter och 6 ersättare till FAMIs styrelse, till KF

31. Val av 3 ombud Stiftelsen Sommens årsstämma

32. Val av 1 ombud och 1 ersättare till Bostadsbolagets bolagsstämma

33. Val av 1 ombud och 1 ersättare till FAMIs bolagsstämma

34. Val av 1 ombud och 1 ersättare till Östsvenska yrkeshögskolans årsstämma

35. Val av 1 ombud och 1 ersättare till MSEs bolagsstämma

36. Val av 1 ombud och 1 ersättare till MKNs bolagsstämma

37. Val av 1 ombud och 1 ersättare till Härsnäs missionshus årsstämma

38. Val av deltagande i Centrum för kommunstrategiska studier, CKS

39. Medarbetarenkäten - informationPDF

40. Byte av sammanträdesdag för personalutskottet till 2019-02-07

41. Anmälan av protokoll från arbetsutskottet

42. Anmälan av protokoll från personalutskottet

43. Anmälan av protokoll från trygghets- och säkerhetsutskottet

44. Anmälan av protokoll från överförmyndarnämnden

45. Anmälan av delegationsbeslut

46. Meddelande/skrivelser

47. Övriga frågor

48. Information om PersonecP