Till innehållet
Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Fontän i vattenmiljö kring bro

KOMMUN & POLITIK

Kungörelse om flyttning av fordon

Nedanstående fordon har flyttats med stöd av Lagen (1982:129) om flyttning av fordon.

Ärenden

Ärendenummer 21-2019

Härmed meddelas att Mjölby kommun, Service- o teknikförvaltningen den 10/7 2019 verkställt beslutet om flyttning av fordonet TKL 644 en Citroen C5 från parkeringen vid Verkstadsvägen för resecentrum i Skänninge till kommunens uppställningsplats på Hargsvägen 82 i Mjölby. Flyttning skedde med stöd av att fordonet var felaktigt uppställt och fordonets registrerade ägare har skulder för obetalda felparkeringsavgifter.

Enligt 6 § i lagen om flyttning av fordon i vissa fall gäller följande:
Är ägaren av ett fordon som förvaras på en särskild uppställningsplats inte känd, när tre månader förflutit från den dag kungörelse om flyttning skedde i enlighet med 5 §, eller har fordonet inte avhämtats inom en månad från det underrättelse som är föreskriven i 5 § delgavs ägaren eller måste ägaren annars anses uppgett sin rätt till fordonet, tillfaller det kommunen, om beslutet verkställts av en kommunal myndighet, och i annat fall staten. Fordonsvrak som har flyttats tillfaller omedelbart kommunen eller staten¨

På Mjölby kommuns vägnar enligt delegation

Mats Rydell, Gatuingenjör

 

Ärendenummer 15-2019

Härmed meddelas att Mjölby kommun, Service- o teknikförvaltningen den 10/7 2019 verkställt beslutet om flyttning av fordon utan registreringsskyltar, en silverfärgad SAAB 9-5 från fastigheten Holmen 5 med adress Mjölbygatan 12 i Skänninge till kommunens uppställningsplats på Hargsvägen 82 i Mjölby. Flyttning skedde med stöd av att fordonet var felaktigt uppställt i mer än 7 dygn på privat fastighetsmark som är reglerad av fastighetsägaren.

Enligt 6 § i lagen om flyttning av fordon i vissa fall gäller följande:
Är ägaren av ett fordon som förvaras på en särskild uppställningsplats inte känd, när tre månader förflutit från den dag kungörelse om flyttning skedde i enlighet med 5 §, eller har fordonet inte avhämtats inom en månad från det underrättelse som är föreskriven i 5 § delgavs ägaren eller måste ägaren annars anses uppgett sin rätt till fordonet, tillfaller det kommunen, om beslutet verkställts av en kommunal myndighet, och i annat fall staten. Fordonsvrak som har flyttats tillfaller omedelbart kommunen eller staten¨

På Mjölby kommuns vägnar enligt delegation

Mats Rydell, gatuingenjör

 

Ärendenummer 14-2019

Härmed meddelas att Mjölby kommun, Service- o teknikförvaltningen den 10/7 2019 verkställt beslutet om flyttning av fordon utan registreringsskyltar, en röd Skoda Octavia från fastigheten Holmen 5 med adress Mjölbygatan 12 i Skänninge till kommunens uppställningsplats på Hargsvägen 82 i Mjölby. Flyttning skedde med stöd av att fordonet var felaktigt uppställt i mer än 7 dygn på privat fastighetsmark som är reglerad av fastighetsägaren.

Enligt 6 § i lagen om flyttning av fordon i vissa fall gäller följande:
Är ägaren av ett fordon som förvaras på en särskild uppställningsplats inte känd, när tre månader förflutit från den dag kungörelse om flyttning skedde i enlighet med 5 §, eller har fordonet inte avhämtats inom en månad från det underrättelse som är föreskriven i 5 § delgavs ägaren eller måste ägaren annars anses uppgett sin rätt till fordonet, tillfaller det kommunen, om beslutet verkställts av en kommunal myndighet, och i annat fall staten. Fordonsvrak som har flyttats tillfaller omedelbart kommunen eller staten¨

På Mjölby kommuns vägnar enligt delegation

Mats Rydell, gatuingenjör

 

Ärendenummer 12-2019

Härmed meddelas att Mjölby kommun, service- och teknikförvaltningen den 26/4 2019 verkställt beslutet om flyttning av fordonet TGE 183, en Nissan Primera från Parisvägen i Mantorp till kommunens uppställningsplats på Hargsvägen 82 i Mjölby. Flyttningen skedde med stöd av att fordonet var felaktigt uppställt och fordonets registrerade ägare har skulder för obetalda felparkeringsavgifter.

Enligt 6 § i lagen om flyttning av fordon i vissa fall gäller följande:
¨Är ägaren av ett fordon som förvaras på en särskild uppställningsplats inte känd, när tre månader förflutit från den dag kungörelse om flyttning skedde i enlighet med 5 §, eller har fordonet inte avhämtats inom en månad från det underrättelse som är föreskriven i 5 § delgavs ägaren eller måste ägaren annars anses uppgett sin rätt till fordonet, tillfaller det kommunen, om beslutet verkställts av en kommunal myndighet, och i annat fall staten. Fordonsvrak som har flyttats tillfaller omedelbart kommunen eller staten¨

På Mjölby kommuns vägnar enligt delegation
Mats Rydell, gatuingenjör.


Ärendenummer 52-2018

Härmed meddelas att Mjölby kommun, service- och teknikförvaltningen den 26/4 2019 verkställt beslutet om flyttning och skrotning av fordonsvraket KBE 769, en SAAB 9-3 från Lilla Vallgatan i Skänninge.

Enligt 6 § i lagen om flyttning av fordon i vissa fall gäller följande:
¨Är ägaren av ett fordon som förvaras på en särskild uppställningsplats inte känd, när tre månader förflutit från den dag kungörelse om flyttning skedde i enlighet med 5 §, eller har fordonet inte avhämtats inom en månad från det underrättelse som är föreskriven i 5 § delgavs ägaren eller måste ägaren annars anses uppgett sin rätt till fordonet, tillfaller det kommunen, om beslutet verkställts av en kommunal myndighet, och i annat fall staten. Fordonsvrak som har flyttats tillfaller omedelbart kommunen eller staten¨

På Mjölby kommuns vägnar enligt delegation
Mats Rydell, gatuingenjör.


Ärendenummer 10-2019

Härmed meddelas att Mjölby kommun, Service- o teknikförvaltningen den 11/4 2019 verkställt beslutet om flyttning och skrotning av fordonsvraket, vit Cabby utan registreringsskyltar som stått uppställd en längre tid på grönyta i anslutning till Väderkvarnsbacken i Skänninge.

Enligt 6 § i lagen om flyttning av fordon i vissa fall gäller följande:
¨Är ägaren av ett fordon som förvaras på en särskild uppställningsplats inte känd, när tre månader förflutit från den dag kungörelse om flyttning skedde i enlighet med 5 §, eller har fordonet inte avhämtats inom en månad från det underrättelse som är föreskriven i 5 § delgavs ägaren eller måste ägaren annars anses uppgett sin rätt till fordonet, tillfaller det kommunen, om beslutet verkställts av en kommunal myndighet, och i annat fall staten. Fordonsvrak som har flyttats tillfaller omedelbart kommunen eller staten¨

På Mjölby kommuns vägnar enligt delegation
Mats Rydell, gatuingenjör.

Ärendenummer 8- 2019

Härmed meddelas att Mjölby kommun, Service- o teknikförvaltningen den 11/4 2019 verkställt beslutet om flyttning och skrotning av fordonsvraket, mörkblå Volvo utan registreringsskyltar som stått uppställd en längre tid på grönyta i anslutning till Verkstadsvägen i Skänninge.

Enligt 6§ i lagen om flyttning av fordon i vissa fall gäller följande:
"Är ägaren av ett fordon som förvaras på en särskild uppställningsplats inte känd, när tre månader förflutit från den dag kungörelsen om förflyttning skedde i enlighet med 5§, eller har fordonet inte avhämtats inom en månad från det underrättelse som är föreskriven i 5§ delgavs ägaren eller måste ägaren annars anses uppgett sin rätt till fordonet, tillfaller det kommunen, om beslutet verkställts av en kommunal myndighet, och i annat fall staten. Fordonsvrak som har flyttats tillfaller omedelbart kommunen eller staten" 

På Mjölby kommuns vägnar enligt delegation
Mats Rydell, gatuingenjör.