Kungörelse om flyttning av fordon

Nedanstående fordon har flyttats med stöd av Lagen (1982:129) om flyttning av fordon.

Ärenden

Ärendenummer 19-2022
Flyttning av fordon

Härmed meddelas att Mjölby kommun, service- och teknikförvaltningen den 15 september 2022 verkställt beslutet om flyttning av fordonet Reanault Megane med registreringsnummer WWC 818 från Mjölby, Bondegatan parkeringsplats till kommunens uppställningsplats med adress Hargsvägen 82.

Enligt 6 § i lagen om flyttning av fordon i vissa fall gäller följande:

¨Är ägaren av ett fordon som förvaras på en särskild uppställningsplats inte känd, när tre månader förflutit från den dag kungörelse om flyttning skedde i enlighet med 5 §, eller har fordonet inte avhämtats inom en månad från det underrättelse som är föreskriven i 5 § delgavs ägaren eller måste ägaren annars anses uppgett sin rätt till fordonet, tillfaller det kommunen, om beslutet verkställts av en kommunal myndighet, och i annat fall staten. Fordonsvrak som har flyttats tillfaller omedelbart kommunen eller staten¨

På Mjölby kommuns vägnar enligt delegation
Mats Rydell, gatuingenjör


Ärendenummer 13-2022
Flyttning av fordon

Nedanstående fordon (cyklar) har flyttats med stöd av Lagen (1982:129) om flyttning av fordon. Från Mjölby resecentrum till kommunens förråd på Ramstadgatan 17 i Mjölby. Flyttningen har verkställts den 30 maj 2022. Skrotning genomförs efter den 30 augusti 2022.

Förteckningen finns tillgänglig på service- och teknikförvaltningen Ramstadgatan, Stadshusets digitala anslagstavla samt hos polismyndigheten i Mjölby. Eftersom fordonets ägare inte har kunnat underrättas så kungörs flyttningen på detta sätt.

5 damcyklar och 2 herrcyklar enligt nedan

Yosemite, damcykel, modell Scandinavian Design, svart, 0 växlar, ramnummer AS40801750

Sjösala, damcykel, modell Sunnanö, vinröd, 3 växlar, ramnummer D130411

Monark, damcykel, modell Katarina original, vit, 0 växlar, ramnummer WBK195963M, cykelkorg

Sjösala, damcykel, modell Mariedal, röd, 3 växlar, ramnummer UU347247N, cykelkorg

Merida, damcykel, modell Sport21, blå, 21 växlar, ramnummer YF9K06603

Scott, herrcykel, modell Sub, grå, 24 växlar, övrig beskrivning 88387

Countryside, herrcykel, modell Tunturi, blå, 3 växlar

På Mjölby kommuns vägnar enligt delegation
Mats Rydell, gatuingenjör

Senast publicerad