Kungörelse om flyttning av fordon

Nedanstående fordon har flyttats med stöd av Lagen (1982:129) om flyttning av fordon.

Ärenden

Ärendenummer 46-2019

Härmed meddelas att Mjölby kommun, service- och teknikförvaltningen den16 januari 2020 verkställt beslutet om flyttning av fordonsvrak med registreringsnummer BSN 894 Volvo V40 från fastigheten Veta 7:1 Mantorp till Utterstad Bildemontering.

Enligt 6 § i lagen om flyttning av fordon i vissa fall gäller följande:
¨Är ägaren av ett fordon som förvaras på en särskild uppställningsplats inte känd, när tre månader förflutit från den dag kungörelse om flyttning skedde i enlighet med 5 §, eller har fordonet inte avhämtats inom en månad från det underrättelse som är föreskriven i 5 § delgavs ägaren eller måste ägaren annars anses uppgett sin rätt till fordonet, tillfaller det kommunen, om beslutet verkställts av en kommunal myndighet, och i annat fall staten. Fordonsvrak som har flyttats tillfaller omedelbart kommunen eller staten¨

På Mjölby kommuns vägnar enligt delegation
Mats Rydell, gatuingenjör

Ärendenummer 45-2019

Härmed meddelas att Mjölby kommun, service- och teknikförvaltningen den 16 januari 2020 verkställt beslutet om flyttning av fordonsvrak med registreringsnummer SAU 314 Volvo V40 från fastigheten Rasten 1 Mjölby till Utterstad Bildemontering.

Enligt 6 § i lagen om flyttning av fordon i vissa fall gäller följande:
¨Är ägaren av ett fordon som förvaras på en särskild uppställningsplats inte känd, när tre månader förflutit från den dag kungörelse om flyttning skedde i enlighet med 5 §, eller har fordonet inte avhämtats inom en månad från det underrättelse som är föreskriven i 5 § delgavs ägaren eller måste ägaren annars anses uppgett sin rätt till fordonet, tillfaller det kommunen, om beslutet verkställts av en kommunal myndighet, och i annat fall staten. Fordonsvrak som har flyttats tillfaller omedelbart kommunen eller staten¨

På Mjölby kommuns vägnar enligt delegation
Mats Rydell, gatuingenjör

Ärendenummer 47-2019

Nedanstående fordon (cyklar) har flyttats med stöd av Lagen (1982:129) om flyttning av fordon. Från Mantorp resecentrum till kommunens förråd på Ramstadgatan 17 i Mjölby. Flyttningen har verkställts den 17 december 2019. Skrotning genomförs efter den 17 mars 2020.

2 damcyklar samt 1 herrcykel enligt nedan.

- Cresent, Dam, modell Freja, ljusblå, 21 växlar, övrigbeskrivning 1159096

- DBS, Dam, modell Logic K-300, vit, 21 växlar, ramnummer 09HSW01808, övrig beskrivning cykel Europe 14766 

- Ballance, Herr, modell All Terrain, blå, 21 växlar

Förteckningen finns tillgänglig på service- & Teknikförvaltningen Ramstadgatan, Stadshusets digitala anslagstavla samt hos polismyndigheten i Mjölby.

Eftersom fordonets ägare inte har kunnat underrättas så kungörs flyttningen på detta sätt.

På Mjölby kommuns vägnar enligt delegation
Mats Rydell, gatuingenjör


Ärendenummer 39-2019

Härmed meddelas att Mjölby kommun, service- och teknikförvaltningen den 20 november 2019 verkställt beslutet om flyttning av fordonsvrak VW Passat (mörkgrön) med okänt registreringsnummer från fastigheten Svås 8:1 Spångsholm till Utterstad Bildemontering.

Enligt 6 § i lagen om flyttning av fordon i vissa fall gäller följande:
¨Är ägaren av ett fordon som förvaras på en särskild uppställningsplats inte känd, när tre månader förflutit från den dag kungörelse om flyttning skedde i enlighet med 5 §, eller har fordonet inte avhämtats inom en månad från det underrättelse som är föreskriven i 5 § delgavs ägaren eller måste ägaren annars anses uppgett sin rätt till fordonet, tillfaller det kommunen, om beslutet verkställts av en kommunal myndighet, och i annat fall staten. Fordonsvrak som har flyttats tillfaller omedelbart kommunen eller staten¨

På Mjölby kommuns vägnar enligt delegation
Mats Rydell, gatuingenjör


Ärendenummer 30-2019

Härmed meddelas att Mjölby kommun, service- och teknikförvaltningen den 20 november 2019 verkställt beslutet om flyttning av fordonet FHP 029 en Rover från Bostadsbolagets parkering vid Prästgårdsliden till kommunens uppställningsplats på Hargsvägen 82 i Mjölby. Flyttning skedde med stöd av att fordonet var felaktigt uppställt.

Enligt 6 § i lagen om flyttning av fordon i vissa fall gäller följande:
¨Är ägaren av ett fordon som förvaras på en särskild uppställningsplats inte känd, när tre månader förflutit från den dag kungörelse om flyttning skedde i enlighet med 5 §, eller har fordonet inte avhämtats inom en månad från det underrättelse som är föreskriven i 5 § delgavs ägaren eller måste ägaren annars anses uppgett sin rätt till fordonet, tillfaller det kommunen, om beslutet verkställts av en kommunal myndighet, och i annat fall staten. Fordonsvrak som har flyttats tillfaller omedelbart kommunen eller staten¨

På Mjölby kommuns vägnar enligt delegation
Mats Rydell, gatuingenjör


Ärendenummer 29-2019

Härmed meddelas att Mjölby kommun, service- och teknikförvaltningen den 20 november 2019 verkställt beslutet om flyttning av fordonet RFH 471 en Seat Inca från Bostadsbolagets parkering vid Ramstadgatan (Tunet) till kommunens uppställningsplats på Hargsvägen 82 i Mjölby. Flyttning skedde med stöd av att fordonet var felaktigt uppställt.

Enligt 6 § i lagen om flyttning av fordon i vissa fall gäller följande:
¨Är ägaren av ett fordon som förvaras på en särskild uppställningsplats inte känd, när tre månader förflutit från den dag kungörelse om flyttning skedde i enlighet med 5 §, eller har fordonet inte avhämtats inom en månad från det underrättelse som är föreskriven i 5 § delgavs ägaren eller måste ägaren annars anses uppgett sin rätt till fordonet, tillfaller det kommunen, om beslutet verkställts av en kommunal myndighet, och i annat fall staten. Fordonsvrak som har flyttats tillfaller omedelbart kommunen eller staten¨

På Mjölby kommuns vägnar enligt delegation
Mats Rydell, gatuingenjör


Ärendenummer 26-2019

Härmed meddelas att Mjölby kommun, service- och teknikförvaltningen den
20 november 2019 verkställt beslutet om flyttning av fordonsvrak med registreringsnummer RXW 708 VW Polo från fastigheten Prelaten 20 Skänninge till Utterstad Bildemontering.

Enligt 6 § i lagen om flyttning av fordon i vissa fall gäller följande:
¨Är ägaren av ett fordon som förvaras på en särskild uppställningsplats inte känd, när tre månader förflutit från den dag kungörelse om flyttning skedde i enlighet med 5 §, eller har fordonet inte avhämtats inom en månad från det underrättelse som är föreskriven i 5 § delgavs ägaren eller måste ägaren annars anses uppgett sin rätt till fordonet, tillfaller det kommunen, om beslutet verkställts av en kommunal myndighet, och i annat fall staten. Fordonsvrak som har flyttats tillfaller omedelbart kommunen eller staten¨

På Mjölby kommuns vägnar enligt delegation
Mats Rydell, gatuingenjör

 

Ärendenummer 24-2019

Härmed meddelas att Mjölby kommun, service- och teknikförvaltningen den
21 november 2019 verkställt beslutet om flyttning av fordonsvrak med registreringsnummer TNP 576 Citroen Xsara från fastigheten Prelaten 20 Skänninge till Utterstad Bildemontering.

Enligt 6 § i lagen om flyttning av fordon i vissa fall gäller följande:
¨Är ägaren av ett fordon som förvaras på en särskild uppställningsplats inte känd, när tre månader förflutit från den dag kungörelse om flyttning skedde i enlighet med 5 §, eller har fordonet inte avhämtats inom en månad från det underrättelse som är föreskriven i 5 § delgavs ägaren eller måste ägaren annars anses uppgett sin rätt till fordonet, tillfaller det kommunen, om beslutet verkställts av en kommunal myndighet, och i annat fall staten. Fordonsvrak som har flyttats tillfaller omedelbart kommunen eller staten¨

På Mjölby kommuns vägnar enligt delegation
Mats Rydell, gatuingenjör

Ärendenummer 40-2019

Nedanstående fordon (cykel) har flyttats med stöd av Lagen (1982:129) om flyttning av fordon. Från Svarvaregatan i Mjölby till kommunens förråd på Ramstadgatan 17 i Mjölby.

Flyttningen verkställdes den 8 november 2019.
Skrotning genomförs efter den 8 februari 2020.

1 damcykel enligt förteckning nedan.

- Haga Classic Apollo Dam, svart, tre växlar, övrig beskrivning WL500411L, 
  Svarvaregatan  2019-11-08

Då fordonets ägare inte har kunnat underrättas så kungörs flyttningen på detta sätt.

Förteckningen finns tillgänglig på service- och teknikförvaltningen Ramstadgatan, stadshusets digitala anslagstavla samt hos polismyndigheten i Mjölby.


På Mjölby kommuns vägnar, enligt delegation

Mats Rydell
Gatuingenjör

Ärendenummer 33-2019

Nedanstående fordon (cyklar) har flyttats med stöd av Lagen (1982:129) om flyttning av fordon. Från Mjölby resecentrum till kommunens förråd på Ramstadgatan 17 i Mjölby.

Flyttningen verkställdes den 30 oktober 2019.
Skrotning genomförs efter den 30 januari 2020.

6 damcyklar, 2 herrcyklar samt 1 mountainbike enligt förteckning nedan.

- Cresent Dam, modell City, röd, tre växlar, ramnummer H251- 8, märkning SEC 12694516,
  Mjölby resecentrum 2019-10-30
- Siljan Dam, modell Trean, svart, tre växlar, ramnummer K41305, cykelkorg,
  Mjölby resecentrum 2019-10-30 
- Cresent Dam, modell City Maria, svart, sju växlar, ramnummer UF55289330, cykelkorg,
  Mjölby resecentrum 2019-10-30
- Monark Herr, grå, tre växlar, cykelkorg, Mjölby resecentrum 2019-10-30
- Yosemite Dam, svart, Mjölby resecentrum 2019-10-30
- DBS Herr, blå, tre växlar, ramnummer 9221885, Mjölby resecentrum 2019-10-30
- Yosmite Dam, svart, Mjölby resecentrum 2019-10-30
- Yosmite MTB, modell ATB, svart, 21 växlar, Mjölby resecentrum 2019-10-30
- Cresent Dam , svart, sju växlar, ramnummer WBK198099E, märkning SEC 21907681, 
  Mjölby resecentrum 2019-10-30


Då fordonets ägare inte har kunnat underrättas så kungörs flyttningen på detta sätt.

Förteckningen finns tillgänglig på service- och teknikförvaltningen Ramstadgatan, stadshusets digitala anslagstavla samt hos polismyndigheten i Mjölby.


På Mjölby kommuns vägnar, enligt delegation

Mats Rydell
Gatuingenjör


Ärendenummer 23-2019

Här med meddelas att Mjölby kommun, service- o teknikförvaltningen den 13/9 2019 verkställt beslutet om flyttning av fordonet TJJ 493 en VW Golf från Hargsvägen i Mantorp till kommunens uppställningsplats på Hargsvägen 82 i Mjölby. Flyttning skedde med stöd av att fordonet var felaktigt uppställt.

Enligt 6 § i lagen om flyttning av fordon i vissa fall gäller följande:
Är ägaren av ett fordon som förvaras på en särskild uppställningsplats inte känd, när tre månader förflutit från den dag kungörelse om flyttning skedde i enlighet med 5 §, eller har fordonet inte avhämtats inom en månad från det underrättelse som är föreskriven i 5 § delgavs ägaren eller måste ägaren annars anses uppgett sin rätt till fordonet, tillfaller det kommunen, om beslutet verkställts av en kommunal myndighet, och i annat fall staten. Fordonsvrak som har flyttats tillfaller omedelbart kommunen eller staten¨

På Mjölby kommuns vägnar, enligt delegation

Mats Rydell Gatuingenjör


Ärendenummer 22-2019

Här med meddelas att Mjölby kommun, service- och teknikförvaltningen, den 29/8 2019 verkställt beslutet om flyttning av fordonsvraket RGS 204, en Ford Fiesta, från fastigheten Högby 5:12 i anslutning till länsväg 970 till Utterstad Bildemontering.

Enligt 6 § i lagen om flyttning av fordon i vissa fall gäller följande:
Är ägaren av ett fordon som förvaras på en särskild uppställningsplats inte känd, när tre månader förflutit från den dag kungörelse om flyttning skedde i enlighet med 5 §, eller har fordonet inte avhämtats inom en månad från det underrättelse som är föreskriven i 5 § delgavs ägaren eller måste ägaren annars anses uppgett sin rätt till fordonet, tillfaller det kommunen, om beslutet verkställts av en kommunal myndighet, och i annat fall staten. Fordonsvrak som har flyttats tillfaller omedelbart kommunen eller staten¨

På Mjölby kommuns vägnar enligt delegation

Mats Rydell, Gatuingenjör