Ändring av VA- taxan 2019

VA- taxan har varit oförändrad sedan 2013 men från och med den 1 januari 2019 görs en indexhöjning. Brukningsavgiften indexregleras med 5,5 procent och anläggningsavgiften med 10 procent. Taxan för avfallshantering förblir oförändrad.

Om du har frågor och funderingar kring indexhöjningen är du välkommen att kontakta kundtjänst på telefonnummer 0142- 85233 eller via e-post tkdebitering@mjolby.se

 

indexhöjning, va-taxa, brukningsavgift, anläggningsavgift