Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Flest nya jobb i Mjölby!

Näringslivet fortsätter att gå bra i Mjölby kommun. Ny statistik från SCB visar nämligen att den procentuella tillväxten av nya arbetstillfällen i Östergötland är högst i Mjölby kommun! Mellan 2016-2017 har antalet nya arbetstillfällen vuxit med 2,9 procent vilket motsvarar 354 nya jobb. Norrköpings kommun hamnar på andra plats med 2,4 procent (1591 nya jobb) medan Linköpings kommun återfinns på tredje plats med 1,8 procent (1535 nya jobb).

-Det är fantastiskt roligt att Mjölby kan hävda sig i sådana här sammanhang, säger kommunalrådet Cecilia Burenby. Jag är både glad och stolt över att få verka i en kommun med så framgångsrika företag. Vi har haft en stark tillväxt av både nya jobb och invånare under flera år nu. Sett till den senaste femårsperioden har 1208 nya arbetstillfällen skapats samtidigt som vi har fått totalt 824 nya invånare, säger Cecilia Burenby.

De branscher som har fått flest nya arbetstillfällen i Mjölby kommun är information och kommunikation (+178), företagstjänster (bland annat konsulter inom juridik, teknik och ekonomi, +105), utbildning (+88) och transporter (+58). Tillverkningsindustrin dominerar fortfarande näringslivet i kommunen. Nästan en tredjedel av alla sysselsatta arbetar inom industrin, men den stora ökningen av nya jobb i näringen har klingat av. Endast 17 nya arbetstillfällen tillkom mellan 2016-2017 i tillverkningsindustrin att jämföra med 422 året dessförinnan.

I några branscher minskar sysselsättningen något, det gäller framför allt handeln (-56) samt inom vård och omsorg (-55).

Pendlingen fortsätter också att växa. Inpendlare till arbete i kommunen ökade med 321 personer mellan 2016-2017 och den totala inpendlingen uppgår nu till 5100 personer. Utpendlingen ökade också men inte lika mycket, här tillkom 127 nya utpendlare. Totalt pendlar nu 5638 invånare till arbete i annan kommun. Sammanlagt rör sig nästan 11000 personer över kommungränsen varje dag!

Källa: SCB

 


Diagram