Till innehållet
Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
En kvinna arbetar förnöjt i sin trädgård

BYGGA, BO & MILJÖ

Priser och kostnader

Tomtpriserna varierar beroende på område och storlek. Här får du bland annat svar på frågan vad kostar ett bygglov och anslutningsavgifter. Välj intressant ort i menyn och klicka på kartan som kommer upp.

Här visas de tomter som är lediga samt storlek och pris på dem. Kontakta gärna vår  exploateringsassistent om du behöver hjälp eller söker mer information.

Anslutningsavgifter

Anslutningsavgifter för vatten- och avlopp och el tillkommer, enligt vid anslutningstillfället gällande taxa. Vatten- och avloppsanslutningen kostar enligt nu gällande taxa från 2019 cirka 150 000 kronor (beroende på tomtstorlek).

Vill du ha ett mer exakt pris är du välkommen att ringa. 

Abonnentingenjör

Jessica Johansson

Telefon 0142-857 48


Kostnad för anslutningen av el lämnas av respektive distributör.

Kostnad för bygglov

Kostnaden för bygglov och nybyggnadskarta är cirka 30 000 kronor för en normalstor villa enligt 2016 års taxa. De som har bokat en tomt kan beställa nybyggnadskarta för bygglov. Beställning av kartan görs hos Byggnadskontoret.

Fjärrvärme och bredband

I de flesta områden finns även möjlighet att ansluta sig till fjärrvärme (MSE) telefon 0142-855 11 och bredband (Utsikt bredband) telefon 0142-855 00.

Kontakt

Exploateringsassistent

Jessika Strand Anderson
Telefon: 0142-851 16

jessika.strandanderson@mjolby.se