Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Stor satsning på bredbandsutbyggnad i hela Mjölby kommun!

Mjölby kommun och Utsikt Bredband AB har kommit överens om en stor satsning på utbyggnad av bredband i hela kommunen. Utsikt Bredband AB kommer tidigt nästa år att erbjuda fiberanslutning till hushåll och företag på Mjölbys landsbygd. Utbyggnaden ligger i linje med regeringens mål om att 95 procent av alla hushåll och företag ska ha tillgång till bredband med en hastighet på minst 100 Mbit/s år 2020.

Behovet av att ha en framtidssäker bredbandsanslutning även på landsbygden ökar, och blir allt mer en förutsättning för att man ska kunna bo och verka överallt i Mjölby kommun.

- Vi på Utsikt Bredband har under flera år anslutit många hushåll och företag på landsbygden, och det är naturligt för oss att fortsätta utbyggnaden och erbjuda återstående områden anslutning till vårt öppna fibernät, säger Jörgen Svärdh, vd på Utsikt Bredband AB.

Utsikts fibernät kommer att samförläggas med elnätet så långt det är möjligt. Det innebär både mindre grävarbete och lägre kostnad.

- Detta är en fantastisk möjlighet och vi är mycket glada över utbyggnadsplanen, säger Dag Segrell, kommundirektör. Bredband är en viktig förutsättning för tillväxt och tillgänglighet. Dessutom är det på landsbygden som fibernätet verkligen kan göra skillnad och skapa nya möjligheter för såväl privatpersoner som företag.

Erbjudande om anslutning kommer att skickas ut i början av 2019. Anslutningsavgiften för ett privathushåll är 19 900 kronor där intresset är som störst.

Nedgrävning av fiberkabel.

Foto: Utsikt Bredband AB