Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Stor dag för vattenmiljön i Mjölby

Nu har det första avtalet mellan kommunens va-verksamhet och livsmedelverksamheterna i Mjölby kommun undertecknats. Avtalen är av stor betydelse eftersom de bygger på en överenskommelse med verksamheter som hanterar livsmedel, och därmed belastar Mjölbys reningsverk. Från och med nu ska verksamheterna ta större ansvar och ha större kontroll på vad de släpper ut i avloppet.

Arbetet med va-avtalen är ett led i arbetet med att minska och få ett jämnare flöde på avloppsvattnet som kommer in till reningsverket. Det innebär en mer stabil reningsprocess i reningsverket än den som är idag, och förväntas även ha en positiv effekt på reningsverkets miljöbelastning och lukt till omgivningen. Va- och avfallschef Lars Edenhofer ser det som ett viktigt steg i arbetet mot ett renare vatten.


Branchföreningen Svenskt Vatten rekommenderar att va-organisationer i Sveriges alla kommuner tecknar avtal med livsmedelsverksamheter men i dagsläget är det bara ett fåtal va-organisationer som tillämpar avtalen, så här arbetar Mjölby kommun i framkant.

Handslag mellan Va-avfallschef Lars Edenhofer och Stefan Malm från Den Svenska Matfabriken