Till innehållet
Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Glada elever.

UTBILDNING & BARNOMSORG

Fortbildnings­insatser

Varje termin erbjuds ett antal fortbildningsinsatser för personal inom utbildningsförvaltningens olika verksamheter. VFU-studenter erbjuds deltaga under pågående VFU-period.

Program våren 2019

Bildstöd och visuellt stöd i skolan och förskolan

Att använda sig av bilder eller annat visuellt stöd i klassrummet, undervisningen eller förskolan är en framgångsfaktor som stöttar alla barn och elever, inte bara de som på pappret har behov av det. Men vad är bildstöd/visuellt stöd och varför är det bra? Och kanske viktigast av allt – hur kommer jag igång?

Den här fortbildningen består av två delar – en teoretisk bas och en workshop. Vid första tillfället går vi igenom teorin bakom bildstöd, var och hur du utformar bildstödet med mera. Vi kommer bland annat att utgå från programmet Widgit Online som kommunen har licens på. På andra tillfället – workshopen – får ni möjlighet att komma igång och tillverka bildstöd till er verksamhet/undervisning. Vi finns med och hjälper och tipsar.

Omfattning: Två tillfällen á cirka 1,5-2 timmar

Dag och tid: 28 januari klockan 15 och 26 februari klockan 15.

Läsmagi - språkutvecklande arbete för alla!

"Att läsa mycket för barnen, prata med dem och lyssna på dem, uppmuntra deras berättarglädje och stimulera dem till naturlig kontakt med skriftspråket, är av ovärderlig betydelse för deras språkutveckling och senare läsfärdighet och lärande" (Wagner mfl 2010).

Hur kan vi arbeta för att skapa fler språkliga mötesplatser i våra förskolor? Hur aktiva är vi i läsandet och skrivandet tillsammans med barnen och hur inbjudande språkliga miljöer har vi? Både för enbart svensktalande barn och barn med flera språk.

I den här fortbildningen varvar vi teori och praktik och träffas vid 3 tillfällen. Mellan tillfällena jobbar vi med miljö och pedagogik på våra egna förskolor.

Omfattning: 3 tillfällen à ca 2 tim

Dag och tid: 27 november, 6 februari, 5 mars klockan 17-19

Anmälan

Anmälan till föreläsningar kan göras av medarbetare i skolor och förskolor samt av VFU-studenter med pågående praktik.

Är du intresserad av att delta?

Kontakt

Specialpedagog

Anita Aspeqvist

anita.aspeqvist@mjolby.se