Yrkeshögskola

Yrkeshögskolan är eftergymnasial, kombinerar teori med praktik och genomförs i nära samarbete med arbetslivet. De flesta utbildningarna är tvååriga, men det finns även de som är ett eller tre år långa. Utbildningarna är utformade efter ett verkligt behov på arbetsmarknaden vilket innebär att du har goda chanser till jobb när du är klar. Yrkeshögskoleutbildningar finns inom många olika branscher och över hela landet.

Utbildningarna matchar arbetslivets behov

Inom yrkeshögskolan är arbetsgivarna aktiva både när det gäller planering och genomförande av utbildningarna. Du möter dem på föreläsningar, i projekt och på din praktik (LIA). Nya utbildningar startar och andra försvinner i takt med arbetslivets behov. 

Fakta

 • De flesta utbildningarna är avgiftsfria och alla berättigar till studiemedel.
 • LIA (lärande i arbete) innebär att du utbildas i skarpt läge ute på en arbetsplats, du lär dig det som arbetsgivarna efterfrågar och får på det viset hög anställningsbarhet.
 • Det finns många olika utbildningsanordnare (skolor) runt om i landet och bedrivs av privata utbildningsföretag, kommuner, landsting, universitet och högskolor.
 • Yrkeshögskolestuderande får ofta jobb direkt efter examen.

Lärande i arbetet, Lia

Inom yrkeshögskolan varvas teori med praktik på de flesta utbildningarna. Praktiken kallas Lia och är förlagd ute på en arbetsplats.

Lia innebär att du redan under utbildningen får arbetslivserfarenhet och träning i yrkesrollen. Dessutom får du kontakter i arbetslivet som mycket väl kan leda till jobb direkt efter examen.

Alla utbildningar som är två åriga eller mer innehåller minst 25 procent Lia.

Visste du att...

...många arbetsgivare handplockar sina medarbetare direkt från yrkeshögskolan

...50 procent av de studerande har fått jobb på sin Lia-plats efter utbildningen.

Ansökan och antagning

För att komma in på en yrkeshögskoleutbildning måste du först uppfylla kraven på grundläggande behörighet. Det innebär att du måste ha en gymnasieexamen från ett yrkesprogram, högskoleförberedande program eller motsvarande.

På många utbildningar finns det även krav på så kallade särskilda förkunskaper. Det brukar handla om att du ska ha godkända betyg från vissa specifika kurser från gymnasiet eller att du ska ha viss arbetslivserfarenhet.

Skolorna sköter antagningen

Läs mer om ansökan, ansökningstider och antagning på skolornas egna hemsidor. Kontakta skolan direkt om du har frågor om ansökan och vilka krav som ställs för att komma in på den utbildning du är intresserad av.

Sista datum för ansökan varierar från utbildning till utbildning.

Vad ska din ansökan innehålla?

Exakt vilka handlingar som ska skickas med din ansökan varierar mellan olika skolor och utbildningar, men här är några exempel:

 • Betyg
 • Personligt brev
 • Arbetsintyg
 • Arbetsprover

Exakt information om vad som gäller får du av utbildningsanordnaren (skolan).

Längd, poäng och examen

De flesta yrkeshögskoleutbildningar är mellan ett och två år långa. Det finns två examina: yrkeshögskoleexamen och kvalificerad yrkeshögskoleexamen.

Utbildningarnas längd anges i yrkeshögskolepoäng (yh-poäng), där fem poäng motsvarar en veckas studier på heltid. 200 poäng motsvarar ett års heltidsstudier, 400 poäng två års heltidsstudier och 600 poäng tre års heltidsstudier.

Examen

För att en yrkeshögskoleutbildning ska kunna leda till en examen måste den vara minst ett år lång. Om din utbildning inte leder till en examen kan du få ett utbildningsbevis istället.

Det finns två examina inom yrkeshögskolan:

 • Yrkehögskoleexamen (1 år) 200 yrkeshögskolepoäng.
 • Kvalificerad yrkeshögskoleexamen (2 eller 3 år) 400-600 yrkeshögskolepoäng.

En yrkeshögskoleutbildning kan ligga antingen på nivå 5 (yrkeshögskoleexamen) eller 6 (kvalificerad yrkeshögskoleexamen), jämfört med en gymnasieexamen som ligger på nivå 4.

Distansutbildning

Inom yrkeshögskolan finns möjlighet att läsa ett flertal utbildningar på distans, både på heltid och deltid. Det innebär att du inte måste bo i närheten av den ort där utbildningen ges.

Uppläggen kan se lite olika ut. Många utbildningar har obligatoriska träffar, men de är då koncentrerade till en eller ett par tillfällen per termin. Andra är helt nätbaserade. Ta reda på vad som gäller för den utbildning du är intresserad av.

Ekonomi, studiemedel och studieavgifter

Alla utbildningar inom yrkeshögskolan berättigar till studiemedel från Centrala studiestödsnämnden (CSN). På flertalet yrkeshögskoleutbildningar är det kostnadsfritt att studera, men det finns några få som tar ut en studerandeavgift. Du måste själv betala för litteratur och annat studiematerial, precis som på en högskoleutbildning.

Kolla alltid upp alla eventuella kostnader innan du anmäler dig till en utbildning. 

Fakta om studiemedel

Du kan som mest söka studiemedel för ett år i taget.

Du kan skicka in din ansökan när som helst under året. Men du kan bara få studiemedel för fyra veckor bakåt i tiden, räknat från veckan innan din ansökan kom in till CSN.

 • Studiemedlet består av två delar: lån och bidrag.
 • Du väljer själv hur mycket du vill låna.
 • Du kan välja att bara ansöka om bidragsdelen.
 • Du får mindre i studiemedel om du studerar på deltid.

Senast publicerad