Högskola och universitet

Vad gör man på ett seminarium? Vad innebär distansstudier och har man något sommarlov? Högskolestudier är annorlunda mot dina tidigare gymnasiestudier, men har också vissa likheter. Högskolestudier består av undervisning och självstudier. Olika ämnen har olika former av undervisning. Hur många timmar du har schemalagd undervisning varierar också mellan olika utbildningar.

Läsa kurs eller program?

Alla högskoleutbildningar består av kurser. Väljer du ett program läser du förutbestämda kurser i en viss ordning. Ett program har en fast struktur eftersom universitetet eller högskolan bestämt i förväg vilka kurser som ska ingå och i vilken ordning du ska läsa kurserna. Men det ingår ofta en del valbara kurser även om du läser ett program.

Som ekonomstudent kan du exempelvis ofta välja olika inriktningar som marknadsföring eller redovisning. Du har ofta garanterad plats på kurserna som ingår i programmet och du vet också vilken examen utbildningen leder till.

Vill du själv sätta ihop din utbildning kan du läsa så kallade fristående kurser.

Hur ser ett studieår ut?

Ett studieår är totalt 40 veckor långt och indelat i två terminer, en höst- och en vårtermin. Om du läser på heltid läser du 60 högskolepoäng (hp) per år. De flesta utbildningar startar på hösten men det finns även utbildningar som startar på våren. Mellan vår- och hösttermin erbjuder många universitet och högskolor kortare sommarkurser som omfattar 15 hp.

Exempel, om du studerar på heltid:

  • 7,5 högskolepoäng motsvaras av 5 veckors studier.
  • 15 högskolepoäng är 10 veckors studier.
  • 30 högskolepoäng är en termin (20 veckor).
  • 60 högskolepoäng är ett års studier.
  • 300 högskolepoäng motsvarar därför fem års studier. (60 högskolepoäng x 5 år=300 poäng).

Studera på heltid, halvtid, deltid eller distans?

De flesta utbildningar innebär att du studerar på heltid. Att studera på heltid tar ungefär 40 timmar i veckan. Men en utbildning kan även ha en annan studietakt. De vanligaste, om du inte läser på heltid, är halvtid (50 procent) och deltid (25 procent).

Vissa utbildningar går att läsa på distans, vilket innebär att du studerar självständigt och du har framförallt kontakt med lärare och andra studenter via webben.

Undervisningsformer

Föreläsning: Den vanligaste undervisningsformen är att en föreläsare håller ett föredrag för upp till hundratals studenter. Det brukar finnas utrymme för frågor och synpunkter från studenterna.

Seminarium: Till seminariet kommer studenterna förberedda genom att ha läst eller skrivit om ämnet. Man diskuterar tillsammans med läraren i en mindre grupp.

Lektion: Här kan du arbeta med uppgifter och få hjälp av läraren.

Laboration: Förekommer framförallt på tekniska och naturvetenskapliga utbildningar. Det kan handla om att lösa experiment eller uppgifter inom programmering eller matematik.

Grupparbeten: Du jobbar tillsammans med andra studenter.

Praktik eller verksamhetsförlagd utbildning (vfu): Delar av utbildningen som sker utanför högskolan. Läser du exempelvis till lärare gör du din Vfu på en skola.

Kurslitteratur: En skillnad jämfört med gymnasiet är att kurslitteraturen är mycket mer omfattande vid högskolestudier. Du köper själv dina böcker, eller lånar på bibliotek.

En del böcker är på engelska. Därför är det viktigt att du har eller skaffar dig en god studieteknik. På det flesta högskolor och universitet finns det stöd för de som vill förbättra och utveckla sin studieteknik.

Senast publicerad