Färdtjänst och riksfärdtjänst

Har du en funktionsnedsättning som gör det svårt att resa med allmänna kommunikationer kan du ansöka om färdtjänst i kommunen, länsfärdtjänst och/eller riksfärdtjänst. Att resa med färdtjänst kostar ungefär lika mycket som att åka med kollektivtrafiken. Om du beviljas färdtjänst eller inte, och vilken typ av fordon du får resa med, beror på vilken funktionsnedsättning du har.

Färdtjänst

Vem som kan ansöka om färdtjänst regleras i Lag (1997:736) om färdtjänst.
Du kan ansöka om färdtjänst via vår e-tjänst. Behöver du en blankett finns den att ladda ner via länkarna nedan. Skicka eller e-posta dem till Medborgarservice. Vill du ha pappersblankett kan du ringa eller besöka Medborgarservice.

Ansök om färdtjänst via e-tjänst Länk till annan webbplats.

Det här gäller för färdtjänst:

  • Beroende på vad din funktionsnedsättning medger reser du med servicelinjen, bil eller specialfordon.
  • Resan ska beställas minst två timmar i förväg.
  • Resan sker enligt önskemål så snart en ledig bil finns.
  • Beställ dina färdtjänstresor hos beställningscentral på telefon 0771-71 10 20.

Har du frågor eller synpunkter på din resa kontakta då ÖstgötaTrafikens kundtjänst på telefon 0771-21 10 10.

Avgifter för färdtjänst

Från den 1 juli 2021 gäller nya avgifter för färdtjänst inom Mjölby kommun.
Följande priser gäller:

  • En resa som är kortare än 25 kilometer kostar 26 kronor per biljett
  • En resa som är längre än 25 kilometer kostar 52 kronor per biljett

För dig som reser med periodkort ändras inte avgiften.
Information om resor över kommungränsen och annan information finns på Östgötatrafikens webbplats. Länk till annan webbplats.

Riksfärdtjänst

Vem som kan ansöka om riksfärdtjänst regleras i Lag (1997:735) om riksfärdtjänst.
Du kan få tillstånd för riksfärdtjänst inom Sverige om du har en funktionsnedsättning som gör att du, inte till normala resekostnader, kan resa med allmänna kommunikationer.
Enbart hög ålder, mindre funktionsnedsättningar, rädsla eller oro att resa med allmänna kommunikationer räcker inte för att vara berättigad.
Resan ska avse rekreation, fritidsverksamhet eller annan enskild angelägenhet.

Vart kan man åka?

Riksfärdtjänst gäller för resor utanför Östergötlands län. Vissa länsöverskridande resor kan genomföras med ordinarie länsfärdtjänst om det är till destinationer som Östgötatrafiken trafikerar med sin vanliga trafik.

När ska man ansöka?

  • Du ska ansöka om riksfärdtjänst inför varje enskild resa och den kan beviljas efter utredning.
  • Du ska ansöka om din riksfärdtjänstresa i god tid, senast tre (3) veckor före avresedag.
  • I samband med jul- och nyårshelgen behöver vi ha din ansökan redan i mitten av november.

Vad avgör vilket färdmedel du får resa med?

I första hand prövar vi alltid din möjlighet, att tillsammans med ledsagare, åka tåg eller buss och eventuella anslutningsresor med färdtjänstfordon. Det krävs särskilda skäl om du ska beviljas resa med färdtjänstfordon hela resvägen eftersom funktionsnedsättningens svårighetsgrad styr vilket färdmedel som får användas.

Vad gäller för ledsagare?

Om din funktionsnedsättning gör att du behöver hjälp under resan kan vi bevilja att du får ta med ledsagare. Ditt behov av ledsagare ska vara knutet till själva resan, inte till vistelsen vid resmålet. Om vi beviljar ledsagare får du själv ordna någon som reser med dig.

Ledsagaren måste stiga på och av på samma plats som du. Ledsagare ska kunna ge dig den hjälp du behöver under resan.

Kommunen betalar resan för ledsagare och om hen bara ska vara behjälplig under resan, och inte stanna kvar på resmålet, ersätts ledsa­gare med resa till eller från resmålet med billigaste färdsätt.

Vad gäller för medresenär?

En person som inte är ledsagare, men som vill följa med på resan, kallas medresenär. Om ni reser med enbart allmänna kommunikationer ska din medresenär själv betala hela sin faktiska kostnad.

Om ni reser med taxi eller specialfordon ska medresenären betala en avgift som är lika stor som din.

Hur mycket bagage och hjälpmedel kan jag ta med?

Du får ta med bagage och som normalt bagage räknas två väskor per resenär. Du får också ta med de hjälpmedel som är nödvändiga för att du ska kunna genomföra din resa. Om du har ledsagare eller medresenär ska hen själv kunna ta hand om sitt bagage.

Du är alltid välkommen att höra av dig till Medborgarservice om du har frågor!

Ansök om färdtjänst via e-tjänst Länk till annan webbplats.

Blankett ansök om färdtjänst/förnyad färdtjänst Länk till annan webbplats.

Bilaga Läkarutlåtande om färdtjänstansökan Länk till annan webbplats.

Blankett ansökan om riksfärdtjänst Länk till annan webbplats.

Broschyr om färdtjänst, för utskrift Länk till annan webbplats.

Information om riksfärdtjänst, för utskrift Länk till annan webbplats.

Lag om färdtjänst Länk till annan webbplats.

Lag om riksfärdtjänst Länk till annan webbplats.

Kontakt

Medborgarservice

Telefon: 010-234 50 00

medborgarservice@mjolby.se

Postadress: Mjölby kommun 595 80 Mjölby
Besöksadress: Stadshuset Burensköldsvägen 11