Bild på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Kommun & politik

Handlingar till kommunstyrelsen 24 oktober

En ordförandeklubba.

Kommunstyrelsen sammanträder onsdag 24 oktober. Mötet är inte öppet för allmänheten, men du kan läsa vissa av handlingarna här. Kommunstyrelsen är kommunens verkställande ledning och sammanträder två gånger i månaden. De nio ordinarie ledamöterna i kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige.

Ungefär en vecka efter mötet läggs det justerade protokoll ut.

Kommunstyrelsens protokoll

Handlingarna kan vara svåra att läsa om du till exempel är synskadad. Om du har problem med formaten nedan, hör av dig till kommunikatör så försöker vi ordna ett läsbart format.

Kommunikatör, Mia Högberg
Telefon: 0142-850 09
mia.hogberg@mjolby.se

Kallelse och dagordning

KallelsePDF

 1. Val av justerarare
 2. Fastställande av föredragningslista
 3. Dialog med Bostadsbolaget
 4. Dialog med Fastighetsaktiebolaget Mjölby Industribyggnader (FAMI) 
 5. Revidering av avgifter för serveringstillstånd, folköl, tobak och receptfria läkemedel
  PDF
 6. Skattesats 2019
  PDF
 7. Sammanträdestider 2019
  PDF
 8. Reglemente för kommunens nämnder
  PDF
 9. Motionssvar, kompletteringar av beslut om revidering av översiktsplan för Mantorp
  PDF
 10. Förvärv av fastigheten Näcken 7 i Mjölby kommun (Norrgården)
  PDF
 11. Namnändring av VSRP 1 i Mjölby AB
 12. Personalförmån
 13. Anmälan av protokoll från arbetsutskottet
 14. Anmälan av delegationsbeslut