Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Renovering av stadshusets entré

I höstas startade vi upp ett arbete med att renovera stadshusets entré, den som har ingången mot Burensköldsvägen. Arbetet startades upp vecka 42 och beräknas vara klart i början av 2019, vecka 2.

Den befintliga entrén är avstängd under tiden som arbetet pågår, men en provisorisk dörr finns i anslutning till den nuvarande. Vill du undvika att hamna mitt i byggarbetet rekommenderar vi dig att du använder den andra entrén, den ner mot centrum.