Trivselregler

Gemensamma spelregler är viktigt om både elever och lärare ska kunna fungera tillsammans.

För att du och alla andra på skolan ska trivas och få framgång i studierna, vill vi på skolan att:

  1. Du respekterar dig själv, andra och skolmiljön.
  2. Du möter andra på ett positivt och trevligt sätt.
  3. Du tar ansvar för dig själv och för gruppen genom att exempelvis vara väl förberedd och ha med det materiel som behövs.
  4. Du bidrar till ett bra arbetsklimat genom att visa hänsyn och respekt för andra.
  5. Du följer det som är överenskommet mellan dig, gruppen och personalen på skolan.
  6. Du är närvarande och respekterar överenskomna tider.
  7. Du håller rent och värnar om vår gemensamma skolmiljö.
  8. Rökning på skolans område är förbjuden enligt tobakslagen.