Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Anmärkningsvärd upphämtning

Mjölby kommun klättrar 48 platser i Svenskt Näringslivs ranking av det lokala företagsklimatet och tar sig ända upp till 51:a plats i landet. Därmed tillhör man de 18 procent bästa kommunerna i Sverige! I Östergötland har Ydre det bästa företagsklimatet medan Mjölby återfinns på andra plats av länets 13 kommuner.

- Det är en fantastisk upphämtning och jag är så glad och stolt idag, säger Cecilia Burenby, kommunstyrelsens ordförande. Vi har arbetat långsiktigt med att förbättra företagsklimatet och för några år sedan inrättades ett näringslivsråd som tillsammans med kommunen tog fram en tolvstegsraket med åtgärder för att förbättra klimatet.

Ordförandeposten i rådet innehas av näringslivet för att markera att målen ska sättas utifrån företagens perspektiv. Och detta har gett resultat menar Cecilia Burenby.

- Elva av tolv åtgärder är nu genomförda. Ett av stegen var en ettårig utbildning för berörd personal. Det blev en nytändning för många och nu har alla förvaltningar tagit fram en handlingsplan att arbeta utifrån för att förbättra servicen och myndighetsutövningen gentemot näringslivet.

En markant förbättring i rankingen avser just service till företag. Här klättrade kommunen 112 steg till plats 43 i landet. En annan fin placering i rankingen utgörs av hur nöjda företagen är med vägnät, tåg- och flygförbindelser. Här återfinns Mjölby på 7:e plats i landet. Tillämpningen av lagar och regler samt tjänstemännens och politikernas attityder till företagande har också blivit mycket bättre anser näringslivet.

Nyföretagandet tillhör de områden som inte placerar sig bra i rankingen, här återfinns kommunen på 240:e plats i landet. Ett annat område som inte heller ger en hög placering är företagande med plats 170. Företagande mäter antal arbetsplatser per tusen invånare. Har man som Mjölby kommun några riktigt stora arbetsgivare sjunker placeringen i denna kategori.

- En ny raket kommer att skjutas upp under hösten för att ange den fortsatta färdriktningen. Näringslivsrådet får avgöra vilka mål som ska sättas. Det vill inte jag föregripa, understryker Cecilia Burenby. Det är oerhört viktigt att hela tiden arbeta med förbättringar och inte slå sig till ro avslutar hon.

Svenskt Näringslivs ranking utgörs av en del enkätfrågor till företagen i landets alla kommuner och en del statistik som redovisar faktiska förhållanden. Exempel på det sistnämnda är kommunalskattens storlek, hur stor andel av hushållens inkomster som kommer från lön, hur stor andel av den kommunala verksamheten som köps in från privata företag i förhållande till den totala kostnaden för kommunens verksamhet.

Den som vill läsa mer om rankingen hittar den här: www.foretagsklimat.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Här kan du läsa en längre intervju med Cecilia Burenby (kommunstyrelsens ordförande), Michael Agu (företagslots) och Ulf Andersson (ordförande i Företagarna). https://www.svensktnaringsliv.se/regioner/ostergotland/mjolby-avancerar-for-tredje-aret-i-rad_719981.htmllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Cecilia Burenby, kommunstyrelsens ordförande