Kulturskolan, kundundersökning

Kulturskolan i Mjölby har genomfört två kundundersökningar genom ”Happy or Not-terminal” och en riktad enkät till elever på Kulturskolan. ”Happy or Not-terminalen” har varit placerad i anslutning till utgången på Kulturskolan vid två tidsperioder. Kundundersökningen till elever genomfördes via ett formulär på webben.

Enkät

Eleverna i Mjölby kulturskola har i samverkan med föräldrar fått svara på en enkät som skickades ut till 128 elever. Urvalet på elevundersökningen var de elever som Kulturskolan hade e-postadress till, vilket innebär att inte alla elever svarat på enkäten. Antalet svarande var totalt 61 stycken, detta ger en svarsfrekvens på 47,7 %.

Läs mer om undersökningen via denna länk: Kulturskolan enkätPDF

Happy or not-terminal, svar av elever

Under tiden 6 november till 19 november 2017 ställdes frågan. ”Hur nöjd är du som elev med Kulturskolans verksamhet?”. Resultatet visade att 88 % var positiva. Totalt antal svar under perioden var 1300 stycken.

Läs mer via denna länk: Kulturskolan nöjdhet eleverPDF

Happy or not-terminal, svar av målsman

Under tiden 20 november till 3 december 2017 ställdes frågan. ”Hur nöjd är du som målsman med Kulturskolans verksamhet?”. Resultatet visade att 88 % var positiva. Totalt antal svar under perioden var 835 stycken.

Läs mer via denna länk: Kulturskolan nöjdhet målsmanPDF