Till innehållet
Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Ett ekipage med travhäst och jockey.

UPPLEVA & GÖRA

Kulturskolan, kundundersökning

Kulturskolan i Mjölby har genomfört två kundundersökningar genom ”Happy or Not-terminal” och en riktad enkät till elever på Kulturskolan. ”Happy or Not-terminalen” har varit placerad i anslutning till utgången på Kulturskolan vid två tidsperioder. Kundundersökningen till elever genomfördes via ett formulär på webben.

Enkät

Eleverna i Mjölby kulturskola har i samverkan med föräldrar fått svara på en enkät som skickades ut till 128 elever. Urvalet på elevundersökningen var de elever som Kulturskolan hade e-postadress till, vilket innebär att inte alla elever svarat på enkäten. Antalet svarande var totalt 61 stycken, detta ger en svarsfrekvens på 47,7 %.

Läs mer om undersökningen via denna länk: Kulturskolan enkätPDF

Happy or not-terminal, svar av elever

Under tiden 6 november till 19 november 2017 ställdes frågan. ”Hur nöjd är du som elev med Kulturskolans verksamhet?”. Resultatet visade att 88 % var positiva. Totalt antal svar under perioden var 1300 stycken.

Läs mer via denna länk: Kulturskolan nöjdhet eleverPDF

Happy or not-terminal, svar av målsman

Under tiden 20 november till 3 december 2017 ställdes frågan. ”Hur nöjd är du som målsman med Kulturskolans verksamhet?”. Resultatet visade att 88 % var positiva. Totalt antal svar under perioden var 835 stycken.

Läs mer via denna länk: Kulturskolan nöjdhet målsmanPDF