Kultur- och fritidsvaneundersökning 2018

Under senare delen av år 2017 genomfördes en kultur- och fritidsvaneundersökning i Mjölby kommun. Resultatet blev klart under våren 2018 och har presenterats för politikerna i kultur- och fritidsnämnden.

Kultur- och fritidsvaneundersökning ska ses som ett kommunalt planerings- och utvärderingsinstrument. Politikerna får genom undersökningen ett underlag på vad medborgarna i Mjölby kommun tycker är viktigt inom kultur- och fritidsektorn.

Undersökningen ger också ökad kunskap om hur kommuninnevånare tar del av kommunens anläggningar och andra resurser. Vidare fås svar på hur många personer och i vilka åldrar som besöker exempelvis bibliotek, simhall eller andra kultur- och idrottsanläggningar. Frågor har också ställt på vad medborgarna tycker kommunen ska satsa på i framtiden.

Du kan läsa mer om undersökningen via denna länk: Kultur- och fritidsvaneundersökningPDF