Till innehållet
Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Ett ekipage med travhäst och jockey.

UPPLEVA & GÖRA

Kultur- och fritidsvaneundersökning 2018

Under senare delen av år 2017 genomfördes en kultur- och fritidsvaneundersökning i Mjölby kommun. Resultatet blev klart under våren 2018 och har presenterats för politikerna i kultur- och fritidsnämnden.

Kultur- och fritidsvaneundersökning ska ses som ett kommunalt planerings- och utvärderingsinstrument. Politikerna får genom undersökningen ett underlag på vad medborgarna i Mjölby kommun tycker är viktigt inom kultur- och fritidsektorn.

Undersökningen ger också ökad kunskap om hur kommuninnevånare tar del av kommunens anläggningar och andra resurser. Vidare fås svar på hur många personer och i vilka åldrar som besöker exempelvis bibliotek, simhall eller andra kultur- och idrottsanläggningar. Frågor har också ställt på vad medborgarna tycker kommunen ska satsa på i framtiden.

Du kan läsa mer om undersökningen via denna länk: Kultur- och fritidsvaneundersökningPDF