Introduktions­år för ny­utexaminerade lärare

För att alla lärare ska få en bra start och bli trygga i sin arbetsroll satsar Mjölby kommun på ett introduktionsår. Under det första året får alla nya lärare två timmar mentorskap per vecka.

Introduktionsprogrammet ger nya lärare en mentor, en konkret plan för introduktionsåret, en innehållsrik pärm och avsatt tid att komma in i yrket. Två timmar avsätts, för både den nya läraren och dennes mentor, till samtal och förberedelser inför samtalen. Det är tid som är avsatt i tjänstefördelningen och inte nallar på förtroendetiden.

Den nya läraren och mentorn utgår från materialet i introduktionspärmen. Där finns en plan över vad samtalen förväntas innehålla och länkar till läsvärt material. Den nya läraren för också en reflektionsbok. Samtalen med mentorn handlar ofta om utvecklingssamtal, kontakter med föräldrar, hur en dokumenterar och bedömer. Samtalen utgår från den nya lärarens behov och önskemål om vad samtalen ska handla om. Mentorerna är utbildade i upplägget och materialet och de träffas regelbundet för att samtala kring sina erfarenheter och utvecklas i sitt mentorskap.

Kontakt

Verksamhetschef för för- och grundskola

Karl-Johan Sjödin

karl-johan.sjodin@mjolby.se