Mjölby kommun

Nyheter bygga, bo och miljö

Här hittar du alla nyheter om bygga, bo och miljö.

 • Mjölby tätorts kulturmiljöer kartläggs under året  Mjölby kommun kommer under året 2020 titta närmare på kulturmiljön i Mjölby tätort. Det är Fredriksson arkitektkontor som fått uppdraget. An...

  Publicerad:
 • Ekosystemtjänstanalys i Mjölby kommun  Som en del i arbetet att ta fram nya översiktsplaner har Mjölby kommun, som en av få kommuner i Sverige, gjort en kommunövergripande ekosyst...

  Publicerad:
 • Vad tycker näringslivet är viktigt?  I början av 2020 bjöd Mjölby kommun in näringslivet till dialog om framtiden. Syftet med dialogen var att få idéer, tankar och synpunkter at...

  Publicerad:
 • Tomtköundersökning  Under våren 2020 skickade Mjölby kommun ut en enkät till alla som står i kommunens tomtkö. Syftet var att få en bättre kunskap om vilka önsk...

  Publicerad:

Publicerad