Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Kommunen fortsätter attrahera!

Förra året upplevde kommunen den kraftigaste befolkningsökningen på 45 år då invånarantalet steg med totalt 311 personer. Ny visar ny statistik från SCB att befolkningen fortsätter att öka kraftigt.

Under första halvåret 2018 steg invånarantalet med 207 personer till totalt 27 226 invånare. Det är den största ökningen i absoluta tal efter storstäderna Linköping och Norrköping.

 

Statistiken visar att ökningen till största delen förklaras att ett positivt flyttnetto, dvs det flyttar in fler personer än det flyttar ut ur kommunen. Mjölby kommun fortsätter med andra ord att attrahera till inflyttning!

 

De flesta som flyttar in till Mjölby kommun kommer från andra kommuner i Östergötland. Här är flyttnettot + 81personer medan flyttnettot mot övriga Sverige ligger på + 67. Flyttnettot för utlandet uppgår till + 54 personer första halvåret 2018.

 

Kommunen har ett litet negativt födelseöverskott med en person.

 

Fortsätter ökningen i samma takt slås befolkningsrekordet i år igen men det återstår att se!

Bild på barn.