Bankgiro i Mjölby kommun

Ska du betala en faktura till oss? Här nedan ser du vilket bankgironummer du ska använda.

Bankgiro, OCR-nummer och faktura

Bankgiro

Ange

Faktura avser

5268-8157

OCR-nummer

VA-avfallsavgifter

5927-9562

OCR-nummer

Barnomsorg, äldreomsorg, hyra, arrende, bygg- och miljö, kulturskola, lokalbokning, föreningsarkiv med flera.

163-8063

OCR-nummer

Lundbybadet

791-9848

Meddelande

Övrigt, förkommen faktura, avbetalning eller kravärende

Vid ytterligare frågor kontakta den förvaltning som handlägger ditt ärende.

Kontakt

Medborgarservice

Telefon: 010-234 50 00

medborgarservice@mjolby.se

Senast publicerad