Till innehållet
En kvinna arbetar förnöjt i sin trädgård

BYGGA, BO & MILJÖ

Fyra nya laddare till elbilar

Nu kan vi berätta att vi har installerat fyra nya laddplatser för elbilar. De finns på parkeringsplatsen Burensköld i Mjölby, i korsningen Burensköldsvägen/ Magasingatan, nära resecentrum. Det är Tekniska Verken, i samarbete med MSE och Mjölby kommun, som har fixat med det.

Tekniska Verken har med hjälp av stöd från Klimatklivet fått pengar till att installera laddarna och driften sköts av deras dotterbolag Clever. Laddarna är en del i Clevers laddnätverk som är störst i Sverige på det området. Du kan beställa ett laddkort på clever.nu eller via telefonnummer
077- 443 39 00. Tillgänglighet och status kan du lätt se i Android eller IOS- appen.