Sjukanmälan

Sjukanmälan ska göras samma dag som sjukdom infaller (snarast på morgonen) och därefter varje dag. Detta gäller även vid sammanhängande sjukdom. Anmälan görs via en app. För dig som inte har möjlighet att ladda ner appen går det även bra att sjukanmäla genom att skicka sms.

Om du är över 18 år kan du själv skicka in din frånvaroanmälan, annars måste vårdnadshavaren göra det.

Anmälan via Tieto Education app

Med Tieto Education app kan du enkelt kontrollera och göra frånvaroanmälan. Appen finns att ladda ner i Google Play eller App Store.  I appens meny (tre streck uppe i högra hörnet) finns ett hjälpavsnitt.

Problem med appen hänvisas till skolans administratörer.

Administratör

Veronica Kirch

0142-85560


Administratör

Håkan Simonsson

0142-85347

 

Anmälan via SMS, så här gör du

Skicka ditt SMS till 0769-44 60 58

SMS:et måste alltid inledas med bokstäverna frv.

Frånvaroanmälan heldag

Skriv frv och ditt personnummer.
Exempel: frv 030814 -8514

Heldag nästkommande dag registreras automatiskt om anmälan skickas efter klockan 16.

Frånvaroanmälan del av dag

Skriv frv, ditt personnummer och vilket tid du är frånvarande. Exempel: frv 030814 -8514 13.00-14.00

Del av dag nästkommande dag registreras automatiskt om anmälan skickas efter klockan 16.

Funktioner

 • Ditt personnummer kontrolleras, du måste alltså ha en aktuell placering på gymnasiet.

 • Om du är över 18 kontrolleras mobilnumret mot din kontaktinfomation.

 • Vårdnadshavare och eventuell kontaktperson som ska frånvaroanmäla via SMS måste vara upplagda med personummer i elevregistret.

 • Mobilnummer för inkommande SMS kontrolleras och ska vara registrerade i något av fälten mobil, telefon hem eller telefon arbete.

 • Om anmälan krockar med med frånvaro som redan är registrerad, exempelvis på en lektion, meddelas det tillbaka.

 • Du kan inte ändra tidigare inskickad frånvaro genom SMS genom ett nytt SMS.

 • Frånvaroanmälan kvitteras med meddelanden till användaren.

Svarsmeddelanden

 • Frånvaroanmälan registrerad. Det betyder att anmälan har sparats i systemet.

 • Frånvaroanmälan för i morgon är registrerad. Det betyder att anmälan för nästkommande dag har sparats i systemet.

 • Frånvaro finns redan anmäld/registrerad för idag. Det betyder att heldagsfrånvaron redan finns i systemet.

 • Lektionsfrånvaro finns redan registrerad för idag. Kontakta din mentor, frånvaron finns redan i systemet.

 • Telefonnummer stämmer inte med kontaktuppgifterna i systemet. Detta meddelande kommer upp om vårdnadshavarens eller kontaktpersonens telefonnummer inte stämmer med kontaktuppgifterna i systemet.

 • Frånvaroanmälan ej registrerad, var god försök senare. Personen det gäller kan inte hittas i systemet.

 • Eleven ej aktiv, ingen frånvaro har registrerats. Eleven har inga placeringar i systemet.
 • Ditt mobilnummer finns inte i sysytemet, ingen frånvaroanmälan har registrerats. Vårdnadshavaren eller kontaktpersonen har ingen relation till eleven eller också är eleven över 18 år.

 • Angiven tid har ett felaktigt format. Tiden ska anges i TT:MM-TT:MM. Formatet för tidsangivelsen är felaktigt.

 • Frånvaroanmälan har ett felaktigt format. Meddelandet ska skrivas i formatet frv personnummer för heldagfrånvaro eller frv personnummer TT:MM-TT:MM för frånvaro del av dag. Meddelandet är felformaterat.

 • Personnummer har felaktigt format. Personnummer ska anges i formatat ÅÅMMDD-NNNN. Personnummret är felformaterat.