Gymnasiesärskola

Gymnasiesärskolan är en skolform för elever som inte uppnår kunskapskraven i gymnasieskolan på grund av en intellektuell funktionsnedsättning eller som på grund av en hjärnskada fått en betydande och bestående begåvningsnedsättning.

Även om en elev gått i grundsärskola ska ett nytt beslut inför övergången fattas om eleven har rätt att gå i gymnasiesärskola eller inte. Du behöver inte ha gått i grundsärskola för att gå i gymnasiesärskola.

Program i gymnasiesärskolan

Det finns både nationella program och individuella program att söka i gymnasiesärskolan. Alla program är fyraåriga. I Mjölby kommun finns för närvarande två nationella program och ett individuellt program. Mer information om vilka andra program som finns att välja på i Östergötlands län hittar du på gymnasiestudera.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

På de nationella programmen ges betygen A-E. På det individuella programmet ges inga betyg.

Program Mjölby kommun gymnasiesär

Fastighet, anläggning och byggnation
Programmet för fastighet, anläggning och byggnation är ett yrkesinriktat program. Här får du lära dig vad som krävs för att arbeta med fastighetsskötsel, hus och grönområden. Du lär dig att arbeta med olika verktyg.

Hotell, restaurang och bageri
Programmet för hotell, restaurang och bageri är ett yrkesinriktat program. Du får de kunskaper som behövs för att kunna arbeta i ett kök eller på hotell. Du lär dig baka, laga mat, servera, städa och arrangera blommor.

Individuella program
Utbildningen ges på en grundläggande nivå eller fördjupad nivå inom sex ämnesområden. Din studieplan kan även innehålla andra kurser eller aktiviteter som är bra för din utveckling. Undervisningen utformas efter dina behov och ska förbereda dig för ett självständigt liv och för en framtida sysselsättning.

Alla program finns på Dackeskolan i Mjölby tätort.

Examensbevis och omdömen

Utbildningen du väljer ska hjälpa dig i din personlig utveckling samt förbereda dig för arbete, studier eller annan sysselsättning.

När du är klar med din utbildning får du ett examensbevis som visar vad du lärt dig och vilka erfarenheter som du har fått.

På de individuella programmen får du omdömen istället för betyg efter avslutad utbildning.

Kontakt

Rektor gymnasiesärskolan

Malin Limber

Telefon: 0142-853 48

malin.limber@mjolby.se


Studie- och yrkesvägledare

Mittjas Hanna Larsson

Telefon: 0142-856 03

SMS: +467 61 26 93 50

mittjas-hanna.larsson@mjolby.se