Funktionsnedsättning

Verksamhetsområdet Funktionsnedsättningar möjliggör för ett självständigt, aktivt och tryggt liv för personer med funktionsnedsättningar. Verksamheten erbjuder aktiviteter, sysselsättning och olika boendeformer. Personer med funktionsnedsättningar omfattas av lagen LSS, lagen om stöd och service till funktionsnedsatta.

Verksamhetsområden

Planeringsenheten

Uppdraget är att planera och bemanna med rätt kompetenser inom omsorgens olika verksamheter.

Daglig verksamhet

Uppdraget är att erbjuda anpassad sysselsättning.

Boende enligt Lagen om stöd och service, LSS

Uppdraget är att erbjuda gruppbostäder och boende för individer som är i behov av extra stöd. 

Socialpsykiatri

Uppdraget är att erbjuda stöd till människor som har någon form av psykisk ohälsa.

Kontakt

Tf Verksamhetschef Funktionsnedsättning

Torbjörn Sundström

Telefon: 010-234 56 98

torbjorn.sundstrom@mjolby.se

 

Tf Enhetschef daglig verksamhet

Susanna Norsell

Telefon: 010-234 65 44

susanna.norsell@mjolby.se

 

Enhetschefer boenden enligt Lagen om stöd och service (LSS)

Isabel Palmgren

Telefon: 010-234 56 95

isabel.palmgren@mjolby.se


Daniel Petersson

Telefon: 010-234 53 13

daniel.petersson@mjolby.se

 

Elisabeth Svensson

Telefon: 010- 234 51 26

elisabeth.svensson@mjolby.se

 

Katarina Schuurman, Tf

Telefon: 010-234 56 35

katarina.schuurman@mjolby.se


Camilla Henneryd, Tf

Telefon: 010-234 61 46

camilla.henneryd@mjolby.se

 

Enhetschef socialpsykiatri

Ida Brint-Nielsen
Telefon: 010-234 55 89
ida.brint-nielsen@mjolby.se


Enhetschef planeringsenhet och personligt utformat stöd

Elisabeth Svensson
Telefon: 010-234 51 26
elisabeth.svensson@mjolby.se

Senast publicerad