Till innehållet
Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Fontän i vattenmiljö kring bro

Kommun & politik

Funktionsnedsättning

Personer med funktionsnedsättningar ska kunna leva och bo självständigt under trygga förhållanden. För personer med funktionsnedsättningar finns en speciell lag som ger rätt till stöd- och serviceinsatsersom till exempel boende, sysselsättning och personlig assistans.

Verksamhetsområden

Planeringsenheten
Uppdraget är att planera och bemanna med rätt kompetenser inom omsorgens olika verksamheter.

Daglig verksamhet
Uppdraget är att erbjuda anpassad sysselsättning.

Boende enligt Lagen om stöd och service, LSS
Uppdraget är att erbjuda gruppbostäder och boende för individer som är i behov av extra stöd. 

Kontakt

Enhetschef LSS

Mattias Jesmin

Telefon: 0142-852 01

mattias.jesmin@mjolby.se

 

Enhetschef Daglig verksamhet

Alexander Lappi
Telefon: 0142-859 06

alexander.lappi@mjolby.se

 

Enhetschefer Boenden enligt Lagen om stöd och service (LSS)

Jayne Fransson

Telefon: 0142-858 19

jayne.fransson@mjolby.se

 

Isabel Eriksson

Telefon: 0142-856 95

isabel.eriksson@mjolby.se

Jayne Fransson

 

Enhetschef Planeringsenheten

Rikke Lybeck-Rostov
Telefon: 0142-859 59

rikke.lybeck-rostov@mjolby.se