Funktionsnedsättning

Verksamhetsområdet Funktionsnedsättningar möjliggör för ett självständigt, aktivt och tryggt liv för personer med funktionsnedsättningar. Verksamheten erbjuder aktiviteter, sysselsättning och olika boendeformer. Personer med funktionsnedsättningar omfattas av lagen LSS, lagen om stöd och service till funktionsnedsatta.

Verksamhetsområden

Planeringsenheten

Uppdraget är att planera och bemanna med rätt kompetenser inom omsorgens olika verksamheter.

Daglig verksamhet

Uppdraget är att erbjuda anpassad sysselsättning.

Boende enligt Lagen om stöd och service, LSS

Uppdraget är att erbjuda gruppbostäder och boende för individer som är i behov av extra stöd. 

Socialpsykiatri

Uppdraget är att erbjuda stöd till människor som har någon form av psykisk ohälsa.

Kontakt

Verksamhetschef Funktionsnedsättning

Lena Brüde
Telefon: 0142-851 91

lena.brude@mjolby.se


Enhetschef daglig verksamhet och

planeringsenheten

Alexander Lappi
Telefon: 0142-859 06

alexander.lappi@mjolby.se


Enhetschefer boenden enligt Lagen om stöd och service (LSS)

Jayne Fransson

Telefon: 0142-858 19

jayne.fransson@mjolby.se


Isabel Eriksson

Telefon: 0142-856 95

isabel.eriksson@mjolby.se

Jayne Fransson


Daniel Petersson

Telefon: 0142-853 13

daniel.petersson@mjolby.se


Enhetschef socialpsykiatri

Ida Brint-Nielsen
Telefon: 0142-855 89
ida.brint-nielsen@mjolby.se